ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ လယ္သမားအေရး ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးမလဲ (Mizzima Dialogue TV Show)

.

အခုဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလ ေရာက္ေနၿပီမို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ မဲဆြယ္ေနၾကပါၿပီ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ အေတာ္ေဝးခဲ့ၾကတာမို႔ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္ သိထိုက္တာေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိသင့္သိထုိက္တာေတြကို တင္ျပႏုိင္ဖို႔ Mizzima Dialogue TV Show လာပါၿပီ။

Mizzima Dialogue TV Show  ႐ုပ္သံ အစီအစဥ္ဟာ က႑ အသီးသီးမွာ တာဝန္ယူထားၾကသူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ေဆြးေႏြးၾကမယ့္ အစီအစဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္မွာ ဘာေတြ ျဖစ္ႏုိင္သလဲ ဘာေတြ ျဖစ္ေနသလဲ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ စတာေတြကို Mizzima Dialogue TV Show မွာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Mizzima Dialogue TV Show အစီအစဥ္မွာ လူပုဂၢိဳလ္၊ ေနရာေဒသ၊ ပါတီႀကီး၊ ပါတီငယ္ မခြဲျခားဘဲ အတတ္ႏုိင္ဆံုးနဲ႔ အျပည့္စံုဆံုး ႏုိင္ငံအႏွံ႔က အေျခအေနေတြကို တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔ အေတြးအျမင္ေတြ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ အေပၚ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ Mizzima Dialogue TV Show  ကို တစ္ပတ္ကို တစ္ပိုင္းစီ ေဝေဝဆာဆာ တင္ဆက္သြားမွာမို႔ ဗဟုသတလည္းရ ပညာလည္းတိုးမယ့္ Mizzima Dialogue TV Show လာပါၿပီ။

ဒီတပတ္မွာေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးကိုကို၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္၊ ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ မစုစုေႏြးတို႔ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ အျမင္ေတြကို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ ဘာေတြျဖစ္ေနၿပီလဲ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလမွာ စီမံကိန္းအသစ္ေတြ ထပ္ခ်မေပးသင့္ေတာ့ဘူးလို႔ ရန္ကုန္တုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုက ဆိုပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ကေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ လယ္ဧက ၁၀ သန္းနီးပါးကို ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တက္လာမယ့္ အစိုးရက ဘယ္လုိ ေျဖရွင္း ေပးမလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။  ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ မစုစုေႏြးကလည္း လယ္သမားေတြဘဝ မေျပာင္းလဲ ေသးပါဘူးတဲ့ ဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေန တက္လာမယ့္ ေနာက္အစိုးရ ဘယ္လို ေျဖရွင္းေပးပါႏုိင္ပါသလဲ Mizzima Dialogue TV Show မွာ ၾကည့္ႏုိင္ပါၿပီ။