Mizzima Dialogue TV Show လာၿပီ

.

အခုဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလ ေရာက္ေနၿပီမို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ မဲဆြယ္ေနၾကပါၿပီ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ အေတာ္ေဝးခဲ့ၾကတာမို႔ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္ သိထိုက္တာေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိသင့္သိထုိက္တာေတြကို တင္ျပႏုိင္ဖို႔ Mizzima Dialogue TV Show လာပါၿပီ။

Mizzima Dialogue TV Show  ႐ုပ္သံ အစီအစဥ္ဟာ က႑ အသီးသီးမွာ တာဝန္ယူထားၾကသူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ေဆြးေႏြးၾကမယ့္ အစီအစဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္မွာ ဘာေတြ ျဖစ္ႏုိင္သလဲ ဘာေတြ ျဖစ္ေနသလဲ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ စတာေတြကို Mizzima Dialogue TV Show မွာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Mizzima Dialogue TV Show အစီအစဥ္မွာ လူပုဂၢိဳလ္၊ ေနရာေဒသ၊ ပါတီႀကီး၊ ပါတီငယ္ မခြဲျခား၊ က်ားမ မေရြး အတတ္ႏုိင္ဆံုးနဲ႔ အျပည့္စံုဆံုး ႏုိင္ငံအႏွံ႔က အေျခအေနေတြကို တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔ အေတြးအျမင္ေတြ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ အေပၚ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ Mizzima Dialogue TV Show  ကို တစ္ပတ္ကို တစ္ပိုင္းစီ ေဝေဝဆာဆာ တင္ဆက္သြားမွာမို႔ ဗဟုသတလည္းရ ပညာလည္းတိုးမယ့္ Mizzima Dialogue TV Show လာပါၿပီ။

ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာမွာ တစ္စု တစ္စည္းတည္း ၾကည့္ႏုိင္ပါၿပီ - http://mizzimaburmese.com/election2015/dialogue