NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယအၾကား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ရရွိဖုိ႔ အခ်ိန္က်ၿပီ

.

 ဓာတ္ပံု - EPA
 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာ႐ွတိုက္၏ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ လမ္းဆံုလမ္းခြ ေနရာတြင္ ႐ွိေနသည္။

အိႏၵိယ တိုက္ငယ္ႏွင့္ အေရွ႕ႏွင့္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္သြယ္ေပးထားသည္။ ယင္းသည္ အာ႐ွေဒသတြင္း႐ွိ မတူညီေသာ လူမ်ားအၾကား ဆံုမွတ္တစ္ခုသဖြယ္ ရပ္တည္ေနသကဲ့သုိ႔ တူညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္းႏွင့္ စံတန္ဖုိးမ်ားကိုလည္း  ဆက္သြယ္ေပးထားသည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာအေနျဖင့္ ကမၻာတြင္ အတက္ၾကြဆံုးေသာ ယင္း အာ႐ွေဒသ၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး အတြက္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းအၾကား အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈကုိ ပိုမုိအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ တတ္စြမ္းသမွ် လုပ္ေဆာင္သြားသင့္သည္။

ယင္းအေၾကာင္းရင္းအတြက္ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယတို႔အေနျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ မူ၀ါဒမ်ားကို အျပန္အလွန္ ထူေထာင္ခ်မွတ္သင့္ေနၿပီဟု မိမိတို႔အေနျဖင့္ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္မိပါသည္။

အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာတို႔အၾကား ကီလိုမီတာ ၁,၅၀၀ ႐ွိ နယ္စပ္နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနလ်က္႐ွိသည္။ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့ခရီးသြားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ UNWTO ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အိႏၵိယ၏ ျပည္ပထြက္ ခရီးသြားလာမႈသည္ ၂၀၂၀ မတုိင္ခင္ ႏွစ္ဆတုိးၿပီး ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ outbound ခရီးသြားဦးေရ သန္း ၅၀ မွ် ရွိမည္ဟု သိရသည္။

ယင္းပမာဏအတိုင္းသာဆိုပါက အိႏၵိယသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆံုးေသာ outbound ခရီးသြား ေစ်းကြက္မ်ားထဲက တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ outbound ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္လည္း ၂၀၂၁ မတိုင္မီ ခရီးစဥ္ေပါင္း ၁ ဒသမ ၇ သန္းထိ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ယင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ခရီးစဥ္ေပါင္း ၁ သန္းမွ်နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။

အဆိုပါ ကိန္းဂဏာန္းမ်ားသာ ဆက္လက္ျမင့္တက္လာမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယတို႔အေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ခရီးသြားေနရာမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ပိုမို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားသင့္သည္။

လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံနီးပါးရွိ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ တတိယအႀကီးဆုံး စီးပြားေရးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ အိႏၵိယတြင္ ၀င္ေငြ အလယ္အလတ္တန္းစားရွိ လူဦးေရ သန္း ၃၅၀ မွ် ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ယင္းကိန္းဂဏာန္းသည္လည္း လိုက္ပါ တိုးတက္ လာဦးမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြ လယ္ဗယ္ျမင့္မားလာၿပီး လူေနမႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ အမွ် အဆုိပါ လူမ်ားသည္ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ ျပည္ပသို႔ ခရီးထြက္ သြားလာမႈမ်ား ပိုမို မ်ားျပားလာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

အိႏၵိယခရီးသြားမ်ား ပ်မ္းမွ် ေငြသံုးစြဲမႈပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၁,၂၀၀ ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ အေမရိကန္ သို႔မဟုတ္ ၿဗိတိန္တို႔က ခရီးသြားမ်ား သံုးစြဲသည့္ ပမာဏထက္ပင္ ပိုမ်ားေနသည္။

အလားတူ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္လည္း လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေသာ တုိးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုေပၚတြင္ ဆက္႐ွိေနဦးမည္ဟု မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္သည့္ အာ႐ွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္ ADB ၏ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေျပာထားသည္။

စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး တုိးတက္မႈအားေကာင္းျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ုိက္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ ျမင့္တက္ျခင္းတို႔က ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ မ်ားစြာ အကူအညီျဖစ္ေစသည္ဟု ဆုိသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေနာက္ထပ္ ခန္႔မွန္းထားသည္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာတြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တုိးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၅၄ သန္းနီးပါး ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္လည္း ၀င္ေငြအလယ္အလတ္တန္းစား လူဦးေရ တုိးပြားလာေနၿပီး ယင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္ပထြက္ ခရီးသြားလာျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္း ခရီးသြားလာမႈအေပၚ ပိုမိုေထာက္ကူေစလ်က္ရွိသည္။

အိႏၵိယခရီးသြားလုပ္ငန္း အေၾကာင္း ျပန္ဆက္ေျပာရလ်င္ တရား၀င္ ကိန္းဂဏာန္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ ပထမ ႐ွစ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသားဦးေရ ၂၈,၅၆၇ ဦး ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသည္ ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလကထက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကိန္းဂဏာန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္သည့္ အိႏၵိယခရီးသြားဦးေရမွာ စင္ကာပူ၊ ထုိင္၀မ္ႏွင့္ မေလး႐ွားတို႔မွ လာေရာက္သည့္ ဦးေရႏွင့္အတူတူ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ အေစာပိုင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည့္ သကဲ့သုိ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အ႐ြယ္အစား၊ ၾကြယ္၀မႈ တုိးပြားလာေနမႈတို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယ ဆိုက္ေရာက္ခရီးသြားဦးေရပိုင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ႀကီးႀကီးမားမား ထပ္တုိးလာႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနသည္။

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ခရီးသြားနည္းပါးသည့္ ကာလ( ၂၀၁၈ ေမလကေန စက္တင္ဘာအၾကား) တြင္လည္း ပ်မ္းမွ် အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ၃,၅၀၀ ခန္႔ ျမန္မာသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ ထားခဲ့သည္။

 

Capture.JPG
 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေျပာရလ်င္ အိႏၵိယ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗီဇာ သို႔မဟုတ္ ဆိုက္ေရာက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ကို ႀကိဳဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ အေနျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာ အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ခရီးသြားခံစားခြင့္မ်ားအတုိင္း အိႏၵိယခရီးသြားမ်ားကိုလည္း အလားတူ တိုးခ်ဲ႕ခြင့္ျပဳေပးရမည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။

အိႏၵိယဘက္ကလည္း ယင္းအတုိင္း အျပန္အလွန္ လုပ္သြားသင့္သည္။

ယင္းသည္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယတို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထံမွ ခရီးသြားမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚသြားႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရွိေနလ်က္ရွိသည္။