ထိန္ပင္အမႈိက္ပံု မီးေလာင္မႈမ်ဳိး ထပ္မျဖစ္ေရး ODA ေခ်းေငြရယူေဆာင္ရြက္မည္

.

ဓာတ္ပံု - သူရ/ မဇၩိမ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ။         ။ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထိန္ပင္အမႈိက္ပံု မီးေလာင္မႈမ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ Government to Government အစီအစဥ္ျဖင့္ အတိုးႏႈန္းအနည္းဆံုးျဖင့္ ODA ေခ်းေငြရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား အား ေဆြြးေႏြးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႕တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္း ေမးျမန္းေသာ ထိန္ပင္ အမိွဳက္ပံုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈမ်ိဳး အဆိုပါေနရာအပါအဝင္ က်န္အမိႈက္ စုပံုသည့္ ေနရာ မ်ားတြင္ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေရးအတြက္ မည္သို႕စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို သိရိွလိုပါေၾကာင္း ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္ရိွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ စြန္႔ပစ္အမိႈက္အေနအထားအရ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားအား မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း နည္းစဥ္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမိႈက္ခြဲျခားျခင္း၊ သဘာဝေျမေဆြးျပဳလုပ္ျခင္း၊ Recycle အမိႈက္မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္း၊ အမိႈက္မွ အပူႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စြမ္းအားျဖည့္ Refuse Derived Fuel (RDF) ေလာင္စာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အမိႈက္မွ Anaerobic Digestion နည္းစဥ္ အသံုးျပဳ၍ CNG, Co ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တို႕ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕အား City to City အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Joint Venture ျဖင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Government to Government အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ODA ေခ်းေငြရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Joint Crediting Mechanism (JICM) Scheme နည္းစဥ္တို႕ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕မွ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အျမန္ဆံုး အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတို႕အား ေရြးခ်ယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွရာ လက္ရိွ၌ Government to Government အစီအစဥ္ျဖင့္ အတိုးႏႈန္းအနည္းဆံုးျဖင့္ ODA ေခ်းေငြရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ေဆြြးေႏြး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ open Dumping စနစ္ျဖင့္ (၁၇)ႏွစ္ၾကာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေနေသာ လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ရွိ ထိန္ပင္စြန္႔ပစ္ အမိႈက္ပံုတြင္ မီသိန္းဓါတ္ေငြ႕မွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုေပါင္း၍ မီးၿငိမ္းသတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရၿပီး (၁၅)ရက္ခန္႔ မီးၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုမ်ား၌ အမိႈက္ပံု စုပံုသည့္စနစ္ႏွင့္ အမိႈက္မ်ားအား ေခ်ဖ်က္သည့္ စနစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္္ေနခ်ိန္တြင္ အမိႈက္ပံုႀကီးမ်ား မီးေဘးအႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ လက္ရိွအမိႈက္ စုပံုသည့္ အမိႈက္ပံုႀကီးမ်ား၏ အမိႈက္စုပံုသည့္ ေနရာတြင္ အမိႈက္ထုအား ပိုင္းျခား၍ အမိႈက္မ်ား အကန္႔အလိုက္ျဖစ္ေစ ေပ (၃၀၀) ၾကား၌ ေပ (၂၀)အက်ယ္ ျဖတ္လမ္းပံုစံအျဖစ္ ပိုင္းျခားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမိႈက္စုပံု ၿပီးပါက လည္း ယာဥ္ယႏၱရားမ်ားျဖင့္ အမိႈက္မ်ားျဖန္႕ျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ မီးသတ္ယာဥ္ (၁)စီးအားလည္းအဆင္သင့္ ထားရိွကာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရိွေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တို႕မွ ထြက္ရိွ သည့္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားကို လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ထိန္ပင္စြန္႔ပစ္ အမိႈက္ပံု၌ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္တို႔မွထြက္ရိွသည့္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထားဝယ္ေခ်ာင္း ေနာက္ဆံုး စြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံု၌ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ဒလၿမိဳ႕နယ္မွ ထြက္ရိွသည့္ စြန္႔ပစ္ အမိႈက္မ်ားကို ဒလအမိႈက္ပံု(အေသး)ႏွင့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္မွ ထြက္ရိွသည့္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားကို ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို အမိႈက္ပံု (အေသး)တို႔ထံသို႔ ေန႕စဥ္သြားေရာက္ စုပံုလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၀ ခန္႔ ပံုမွန္ထြက္ရွိလွ်က္ရွိသည္။