ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားျပႆနာကို ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းေန

.

စက္တင္ဘာ ၁၂ ။          ။ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားျပႆနာကို ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းေနေၾကာင္း ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုမန္ေနဂ်ာ ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ညိွႏိႈင္းျဖန္ေျဖေရး႐ံုးတြင္ တရား၀င္ ၅ ႀကိမ္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေျပလည္မႈ မရေသး ေၾကာင္း  သိရသည္။

“က်ြန္ေတာ္တို႔ ညိွႏိႈင္းျဖန္ေျဖေရး႐ံုးမွာ တရား၀င္ ၅ ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၅ႀကိမ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ေျပလည္မႈ မရခဲ့ပါ ဘူး။ မရဘူးဆိုတာ အားလံုးမရဘူးေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ဖူဂ်ီေကာ္ဖီေဟာက္စ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ အလုပ္သမား ၃၀ ကို အလုပ္ပ်က္ရက္မ်ားမႈ၊ စည္ကမ္းခ်က္မ်ားလိုက္နာမရွိျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း မန္ေနဂ်ာ ကိုထက္ခိုင္ ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလုပ္သမားသမဂၢ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေတြလို႔ မျမင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလုပ္ သမားကို အလုပ္သမားလို႔ဘဲ ျမင္ပါတယ္။ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္သမားနဲ႔ တန္တဲ့၀န္အားေတြ၊ စည္းကမ္း ခ်က္ေတြ မလိုက္နာဘူးဆိုရင္ ဒီအလုပ္သမားသည္ ဘယ္လိုအေနထားျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လက္ခံႏိုင္ တဲ့အေနအထားမွာမရွိပါဘူး။ အလုပ္သမားသမဂၢဆိုၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိၿပီး အလုပ္ထုတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဌာန ဆိုင္ရာအသီးသီးကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကူညီေျဖရွင္းေပးမယ္လို႔ ေမ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု ကိုထက္ခိုင္ ကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမား ၃၀ကို အလုပ္ျပန္ခန္႔သြားမည္မဟုတ္ဘဲ ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ျပန္၀င္မည္ဆိုရင္ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲမွ သိရသည္။

“အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ လုပ္ငန္းအ႐ံႈးေပၚလို႔ ေလ်ာ့ခ်တာဆိုရင္ ဥပေဒအရ လုပ္ က္နည္းတဲ့သူေတြကိုဘဲ ေလ်ာ့ခ်ရမွာ ျဖစ္တယ္။ လုပ္သက္တနည္းတဲ့သူေတြကို ေလ်ာ့ခ်မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ လည္း လသမားေတြ၊ ရက္သမားေတြ အဲလိုလူမ်ိဳးေတြကို ေလ်ာ့ခ်မယ္ဆိုရင္ေတာင္ အဲလိုလူမ်ိဳးေတြကို တစ္လ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားတာမ်ိဳးေတြလုပ္ၿပီးေတာ့မွ ေလ်ာ့ခ်ရမွာ” ဟု ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားသမဂၢ ဥကၠ႒ မသက္ထားေဆြ ကေျပာသည္။

အလုပ္ထုတ္ခံရေသာအလုပ္သမားမ်ား ၃၀ ဦးသည္ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမားျဖစ္ၿပီး လုပ္သက္ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္မွ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားအေယာက္ ၃၀ ကို ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္ရွင္က အလုပ္ထုတ္ပစ္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္မွစတင္၍ စက္ရံုးေရွ႕တြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္လွစ္ ေတာင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕၌ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။