လဝက ဝန္ထမ္းေတြ လာဘ္စားရင္ အခ်ိန္မေရြး တိုင္ၾကားဖို႔ ဝန္ႀကီး ေျပာ

.

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ (ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)

ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ လဝက ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး အဂတိလိုက္စားပါက အခ်ိန္မေရြး တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“နုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔လည္း အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အလားတူ ေဆာင္ရြက္တဲ့ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစား ေဆာင္ရြက္တယ္။ တံစိုးလက္ေဆာင္ ေတာင္းတယ္ ဆိုရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး က်ေနာ္တု႔ိကို တုိင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္” ဟု စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္လဝက ဦးစီးမွဴးသည္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ၿပီး ေငြေၾကး တံစိုးလက္ေဆာင္ ေတာင္းခံျခင္းအား အေရးယူေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဝန္ႀကီးက ထိုသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေမာင္ကိုေဇာ္ဦး ဆိုသူသည္ ယခုႏွစ္ ေမလ ၈ရက္က ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္လဝက ဦးစီးမွဴးက ပလပ္စတစ္ထုိင္ခံု ႏွစ္လံုး လွဴဒါန္းရန္ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံလည္း တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ထိုကိစၥအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ အဆိုပါ ပလပ္စတစ္ထိုင္ခံုမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ လဝက ဦးစီးမွဴးက လက္ခံၿပီး ႐ံုးတြင္ ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ ဦးစီးမွဴး၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မွားယြင္းမႈအေပၚ ဝန္ထမ္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူထားသည္ဟု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးကို ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒအရ အျပစ္ေဖာ္ျပ၊ မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့ၿပီးမွ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္းအရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔ ႐ံုးအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေဒသေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

အလားတူ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ကို မွာၾကားထားၿပီး ဌာနအေနျဖင့္ အေလးထားၾကပ္မတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

 

 

 

Tags: