အာဖရိကေတာနက္ထဲက ဘာကာလူပုေလးမ်ား

.

စက္တင္ဘာ ၁၂ ။       ။ ဂါဘြန္ႏုိင္ငံ၊ ကင္မရြန္းႏုိင္ငံ ကုန္းတြင္းပုိင္းနဲ႔ ဗဟုိအာဖရိကသမၼတႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းမွာ တည္ရွိတဲ့ ေတာအုပ္ႀကီးထဲမွာ ဘာကာလူမ်ိဳးေတြ တသီးတျခား ေနထုိင္လ်က္ရွိပါတယ္။

ဘာကာလူပုေလးေတြ က်င္လည္က်က္စားတဲ့ ေတာနက္ႀကီးထဲကုိ တခ်ိဳ႕ဂါဘြန္လူမ်ိဳးေတြ ေျခမခ်ရဲၾကဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။

“ဒီေနရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပထမဆုံးအိမ္ပဲ။ ဒီမွာပဲ အိပ္တယ္။ ဒီမွာပဲ စားတယ္။ ဒီမွာပဲ အမဲလုိက္တယ္။”လုိ႔ ဘာကာလူမ်ိဳး ဂ်င္းကေျပာပါတယ္။

မွတ္ပုံတင္မရွိတဲ့ ႏုိင္ငံမဲ့ ဘာကာလူမ်ိဳးေတြဟာ ဂါဘြန္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ တရား၀င္ခံယူႏိုင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾက တာျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္က ဂါဘြန္လူမ်ိဳးစစ္စစ္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မွတ္ပုံတင္မရွိဘူး။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ မွတ္ပုံတင္လုပ္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာေပမယ့္ ဘာမွမလုပ္ေပးေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြကုိ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းထားမလဲ။ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး မဲေပးႏုိင္မလဲ။ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ ဘယ္လုိလုပ္ရမွာလဲ။”လုိ႔ ဘာကာလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္က ေျပာပါတယ္။

“က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမရွိတဲ့ ေတာနက္ထဲမွာ ေနထုိင္ေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ကေလး ၇ ေယာက္ထဲမွာ ၅ ေယာက္ဆုံးသြားျပီ။ ေတာ္ေသးတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးက ကေလးထပ္ေမြးေတာ့မွာ။”လုိ႔ ေနာ္ဘာ့ဒ္က ေျပာပါတယ္။

ဘာကာလူမ်ိဳးေတြဟာ အမဲလုိက္ရာမွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အမဲလုိက္မုဆုိးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်င္းဟာ ဆင္တစ္ေကာင္ကုိ ယမ္းတစ္ေတာင့္ထဲနဲ႔ ပစ္သတ္ႏုိင္တဲ့ မုဆုိးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စစ္တပ္ထဲ၀င္ဖုိ႔ လာေခၚတယ္။ ဒီမွာ မိသားစုရွိတယ္ေလ။ ဘာလုိ႔ သူတို႔နဲ႔လုိက္သြားရမွာလဲ။” လုိ႔ ဂ်င္းကေျပာပါတယ္။

အမဲလုိက္ကၽြမ္းတဲ့ ဘာကာလူမ်ိဳးေတြဟာ ဆင္သားကုိ ပုံမွန္စားသုံးေနတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္သုေတသနအဖြဲ႕ေတြက ၎တုိ႔ကုိ အခေၾကးေငြေပးၿပီး ေတာနက္ထဲ လမ္းျပေစသလုိ ဂါဘြန္လူမ်ိဳးေတြကလည္း ၎တုိ႔ထံမွ ဆင္စြယ္မ်ားရယူျခင္း၊ အမဲလုိက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။