ပစ္ခတ္မႈမ်ားေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္းမလုပ္ၾကရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ေျပာ

.

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ။          ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထိုးထားသည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အင္အား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ၁၈  ႀကိမ္ ေျမာက္ ျပဳလုပ္ေနသည့္  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(JMC-U) ၏ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ လက္ရွိအေနအထားမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ ပဋိပကၡေတြကို ၾကည့္လို႕ရွိရင္ အင္အားတည္ေဆာက္တာေတြ၊ နယ္ေျမ တည္ေဆာက္တာေတြ ဒီေပၚမွာအေျခခံၿပီး ျဖစ္ပြားေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ အခုလိုတစ္ဖက္နဲ႕တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနတဲ႔ကာလမွာ ပစ္ခတ္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုေရွာင္ရွားဖို႔အတြက္ နယ္ေျမ တည္ေဆာက္ တာေတြ၊ အင္အားတည္ေဆာက္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဖို႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သတိေပး ပန္ၾကားလိုပါတယ္” ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီး အင္တားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ေနျခင္းမ်ားသည္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ႀကီးမားေသာအဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ JMC -U  ဒုဥကၠ႒ (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက ေျမျပင္မွာလက္နက္ကိုင္ထိေတြ႕မႈျဖစ္တိုင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားကသာ ခံစားရ၍ တိုက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္မ်ားက ထိမ္းသိမ္းရမည္ဟု ဆိုသည္။

“ ပဋိပကၡေတြျဖစ္တိုင္း တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ရႈတ္ခ်ျပစ္တင္ျခင္းဟာလည္း ျပႆနာရဲ႕အေျဖမဟုတ္သလို ျပသာနာကိုပိုမိုႀကီးထြားေစၿပီး ရန္လိုစိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္ေတြကိုပဲ တိုးပြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပသာနာအရင္းအျမစ္ေတြကို ေစတနာမွန္မွန္ျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ေထာက္ျပႏိုင္တဲ႔ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ယခုျပဳလုပ္ေနသည့္ JMC-U ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ၾကားကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔မႈမ်ား၊ ေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကိစၥ၊ JMC လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မႈၾကမ္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ JMC အစည္းအေ၀း စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွ  ၁၄ ရက္ ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(JMC-U) သည္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ ဆံုးျဖတ္ေပးရသည့္ ေကာ္မတီလည္းျဖစ္သည္။