ကမာၻ႔လူဦးေရ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္မွာ အစားအစာ ျပတ္လပ္မႈနဲ႔ ရင္္ဆုိင္ေနရ

.

ေရာမ၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ။           ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အစားအစာျပတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လူဦးေရဟာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး  ၈၂၁ သန္းအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္က ဆိုပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ေတာင္အေမရိကနဲ႔ အာဖရိကတို႔မွာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ပိုမ်ားေၾကာင္း အစားအစာလုံၿခံဳေရးႏွင့္ အာဟာရျပည့္္၀ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

“သုံးႏွစ္ဆက္တုိက္အတြက္ဆုိရင္ ကမာၻမွာ ဆာေလာင္္ငတ္မြတ္မႈ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး အစားအစာ လုံေလာက္ေအာင္ မရရွိတဲ့ ဦးေရဟာ ၂၀၁၇ မွာ ၈၂၁ သန္းအထိ ရွိေနပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ၈၀၄ သန္းပဲ ရွိခဲ့တာပါ။”လို႔ အဲဒီအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပပါတယ္။

အာဖရိကမွာဆိုရင္္ လူဦးေရရဲ႕ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၅၆ သန္းခန္႔ဟာ အာဟာရမျပည့္၀မႈနဲ႔ ႀကံဳေနရတာပါ။ မိုးေခါင္တာေတြ၊ လက္နက္ကိုင္္ပဋိပကၡေတြ စတာေတြေၾကာင့္ အက်ပ္ဆိုက္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူဦးေရ ထူေျပာတဲ့ အာရွေဒသရဲ႕ ငတ္မြတ္မႈဦးေရကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ တစ္ျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာၿပီး အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၅၁၅ သန္း သို႔မဟုတ္ လူဦးေရရဲ႕ ၁၁ ဒႆမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက အစားအစာျပတ္လပ္မႈနဲ႔ ႀကံဳေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။