ေညာင္ေရႊေထာင္တြင္း ေရာဂါမ်ဳိးစံုအတြက္ ေဆးတစ္မ်ဳိးသာရိွဟု လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္

.

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က  ၾသဂုတ္ ၃ဝ၊ ၃၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဝန္းက်င္ရိွ ေထာင္၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊  အလုပ္စခန္္းမ်ားကိုသြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္ (ဓာတ္ပံု - ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္)

(ရန္ကုန္) ။        ။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ အနီးရိွ ေညာင္ေရႊအက်ဥ္းေထာင္တြင္ မည့္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ျဖစ္ ေဆးတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ေပးေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ကုသမႈေပးရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ 

ေကာ္မရွင္ကေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဝန္းက်င္ရိွ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ ေထာင္၊ ရဲဘက္စခန္းမ်ားသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ လကုန္ပိုင္းက သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္စဥ္ ထိုသို႔ တုိက္တြန္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေညာင္ေရႊေထာင္တြင္ သံုးေနသည့္ ေဆးအမည္ကိုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပမထားေပ။

ေညာင္ေရႊအက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး   ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည့္ အခ်က္ေပါင္း ၆ ခ်က္ထဲတြင္ "ႏွစ္ႀကီးအေဆာင္တြင္ ညမိလႅာ၂လုံးသာရွိသျဖင့္ လူအင္အားႏွင့္ မိလႅာမမွ်တမႈေၾကာင့္ လိုအပ္သလို ထပ္မံတည္ေဆာက္ေပးသင့္ပါသည္" ဟူေသာ အခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။

အစိုးရက ဖဲြ႔စည္းထားၿပီးရန္ကုန္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေတာင္ႀကီးဝန္းက်င္ရိွ တရားရံုးႏွင့္ ရဲစခန္းအသီးသီးရိွ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားတို႔အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးစခန္းမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္အတြင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အက်ဥ္းဦးစီးအရာရိွတစ္ဦးက ေညာင္ေရႊေထာင္အတြင္း ကုသမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးရန္ အသင့့္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း Myanmar Now ကိုေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းခ်က္မွန္သမွ်ကို အျမဲအျပည့္အဝ ဂရုစိုက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အခုရွမ္းျပည္ဘက္က အက်ဥ္းေထာင္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မျမင္ရေသးတဲ့အတြက္ အေသးစိတ္ မေျဖၾကားႏိုင္ေသးပါဘူး" ဟု အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးမင္းထြန္းစိုးကေျပာသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အက်ဥ္းေထာင္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္ရိွသည္။