ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေပါက္ကြဲမႈမွ ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၈၀ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္

.

ေဆာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ ။             ။ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သူကုမၸဏီလုပ္သား ႐ွစ္ဦး၏ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားအား စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီက ေဆာၿမိဳ႕၊ ေယာမင္းႀကီးဦးဘိုးလိႈင္ခန္းမ၌ ကုမၸဏီဘက္မွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ေသဆံုးသူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၂၀ ေပးထားၿပီး ယမန္ေန႔တြင္ က်ပ္သိန္း ၆၀ စီ ထပ္မံေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၈၀  ကုမၸဏီမွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္းေက်းရြာႏွင့္ ၂ မိုင္ခန္႔အကြာ ထြန္းရာဇသတၳဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ပိုင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတြင္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္က ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားရာ လူ ၃ ဦးေသဆံုးၿပီး ၅ ဦး ပိတ္မိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေပါက္ကြဲမႈတြင္ အေလာင္းရသူ ၄ ဦး၊ ပိတ္မိေနသူ ၄ ဦး(ေသဆုံး)၊ ဒဏ္ရာရသူ ၁ ဦး ျဖစ္သည္။

ခ႐ိုင္ေဘးအနၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန ဂန္႔ေဂါႏွင့္ပခုကၠဴမွ ေသဆံုးသူ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ သုံးသိန္း၊ ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ငါးေသာင္း ေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမဝင္းက "ကုမၸဏီ႐ွင္းလင္းေဆာင္မွာ ေသဆုံးသူ ၈ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလ်ွင္ က်ပ္သုံးသိန္း ႏွင့္ဒဏ္ရာ႐ွိသူတစ္ဦးအတြက္ က်ပ္ငါးေသာင္းကို ခ႐ိုင္ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ဂန္႔ေဂါႏွင့္ပခုကၠဴ တို႔က ေထာက္ပံ့ေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခု တစ္ဦးလ်ွင္ သိန္း ၈၀ စီ ကေတာ့ ကုမၸဏီဘက္က သီးျခားလူမႈေရး ေထာက္ပံ့တာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။

ကုမၸဏီမန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာဦးေက်ာ္ထြန္းက သီးျခားေထာက္ပံေငြအျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ အလုပ္သမား႐ွစ္ဦးအတြက္ တစ္ဦးလ်ွင္ ေငြက်ပ္သိန္း ၈၀ ကို က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားထံေပးအပ္ခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည့္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ကုသေနသူတစ္ဦးအား ေဆးဝါးကုသေပးေနကာ ေထာက္ပံ့ေၾကး ၃ လစာ က်ပ္ ၇ သိန္းခြဲ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။