ၿမိတ္ရိွ တန္ဖိုးနည္းပင္လံုအိမ္ရာတြင္ လူေနထိုင္ျခင္းမျပဳမီ အက္ကြဲေနေသာ တိုက္ခန္းမ်ားေတြ႔ရိွ

.

ၿမိတ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၀ ။         ။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္တြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ သမၼတအထူးရန္ပံုေငြျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားသည္႔ တန္ဖိုးနည္း ပင္လံုအိမ္ရာ ၇ လံုးကို စစ္ေဆးရာတြင္ လူေနထိုင္ျခင္းမျပဳမီ အက္ကြဲေနေသာ တိုက္ခန္းမ်ားကို ေတြ႔ရိွခဲ့ရသည္ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရံုးထံမွ သိရသည္။

စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔မွ သြားေရာက္ စစ္ေဆးစဥ္ “သိန္းကမၻာ” ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ထားသည္႔ အိမ္ရာ ၂ လံုးမွာ အရည္အေသြး ညံ႔ဖ်င္း၍ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရံုးထံမွ သိရသည္။

“အခုက အေဆာက္အအံုေတြ အမ်ားစုက ၿပီးေန ၾကပါၿပီ၊ မၾကာမွီမွာ ျပည္သူေတြကို ေျပာင္းေရြ႕ ေနထိုင္ဖို႔က နီးေနလို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးတာပါ။ အေဆာက္အအံုေတြက နံရံေတြ ကြဲအက္ေနတာေတြ၊ ျပတင္းေပါက္ေတြ မွာ အက္ကြဲေနတာေတြကို ေတြ႕ရသလို အိမ္ခန္းေတြထဲမွာလည္း ေရေတြ စိမ္႔၀င္ေနပါတယ္ ” ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမတ္ကိုကိုက ေျပာသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ နယ္ေ၀းမွ လာေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ အိမ္ရာမဲ႔က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ သမၼတအထူးရန္ပံုေငြျဖင္႔  တိုင္းအစိုးရမွ ေဆာက္လုပ္ေပးထားျခင္း   ျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးနည္း ပင္လံုအိမ္ရာ (ၿမိတ္) သည္၊ ၆ ခန္းတြဲပါ ၄ ထပ္ အေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔မွ တင္ဒါစနစ္ျဖင္႔ ေအာင္ျမင္ထားသည္႔ ကုမၸဏီ ၃ ခုကို လုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင္႔ ေပးထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ားမွ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ “သိန္းကမၻာ”ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ ထားသည္႔ အေဆာက္အအံု ၂ လံုးမွာ အရည္ေသြး ညံ႔ၿပီး၊ ႀကံ႕ခိုင္မွဳ အားနည္း၍ လူေနရန္ မသင္႔ေတာ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ႔သည္ဟု ဆိုသည္။

“လူေတာင္ မေနေသးဘူး၊ တိုက္ခန္းေတြက ကြဲအက္ေနတာ လူေတြ ဘယ္လိုေနမလဲ၊ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ လူေနဖို႔ သင္႔၊ မသင္႔ဆိုတာ ပညာရွင္နဲ႔ ထပ္ၿပီး စစ္ေဆးဖို႔ လိုမွာပါ။ ကုမၸဏီတာ၀န္ခံကိုေတာ႔ အခ်ိန္မီ ျပန္ဆင္ေပးဖို႔ေတာ႔ ေျပာခဲ႔တယ္”ဟု ဦးျမတ္ကိုကိုက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ပင္လံုအိမ္ရာ (ၿမိတ္) ၆ ခန္းတဲြ ၄ ထပ္၊ အေဆာက္အအံု ၇ လံုးအနက္ ပထမအဦးဆံုး ေဆာက္လုပ္ ၿပီးသည့္ “သိန္းကမၠာ” ကုမၸဏီမွ အိမ္ရာ ၁ ႏွင့္ ၂ ကို ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အပ္ႏွံခဲ႔သည္ဟု သိရသည္။

ယင္း အေဆာက္အံု ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္၍ “သိန္းကမၻာ” ကုမၸဏီတာ၀န္ခံ ဦးတိုးတိုးကို ဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ အေဆာက္အအံုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားမေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ သိခ်င္ပါက ထား၀ယ္တြင္ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေမးျမန္းရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ရွိသူကို ဖုန္းနံပါတ္ကို ေတာင္းေသာ္လည္း မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႔သည္။

တန္ဖိုးနည္း ပင္လံုအိမ္ရာ၌ အခန္း အခ်ိဳ႕ကို မၾကာမီတြင္ ေနထိုင္္ခြင္႔ ျပဳေတာ႔မည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးစဥ္ ယင္းသို႔ေတြ႔ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုခ်ိန္အထိေတာ႔ တိုင္းအစိုးရဖြဲ႔၏ ရံုးသို႔ အရည္ေသြး မျပည္႔မီတဲ႔ အေဆာက္အအံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ အစီရင္ခံစာ အခ်က္အလက္ေတြ မေရာက္ေသးဘူး”ဟု တိုင္းလူမွဳေရးႏွင္႔ စည္္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ တင္ဒါစနစ္ျဖင္႔ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔မွ တန္ဖိုးနည္း ပင္လံုအိမ္ရာ အေဆာက္အအံု ၇ လံုးကို ၿမိတ္ေတာ္၀င္ပုလဲကုမၸဏီ၊ ေနာင္ရိုး ျမန္မာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီႏွင္႔ သိန္းကမၻာကုမၸဏီတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ခြင္႔ ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။