အေျခခံပညာေက်ာင္းေဆာင္ ၄ေသာင္းေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အထူးလိုအပ္ေနဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးေျပာ

.

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၀ ။        ။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းေဆာင္ စုစုေပါင္း ၄၄၁၂၉ ေဆာင္ အထူးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းၾကီးက ေျပာၾကားသည္။

“၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔သာ ႏွစ္စဥ္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အထူးလိုအပ္ေနတဲ့ မူလတန္း ၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းေဆာင္ စုစုေပါင္း ၄၄၁၂၉  ေဆာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ လုိအပ္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာ အစည္းအေ၀းတြင္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ရုံး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္း၀င္ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိန္းႀကီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ရာ တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ မူလတန္းတြင္ သင္ၾကားျပသရန္ လိုအပ္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၅၀၈၂၀ ဦး၊ အလယ္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၂၃၃၁ ဦးႏွင့္ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၁၃၅၀ ဦးတို႔ကို ခန္႔ထားေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါေတြကို တစ္ႏွစ္တည္းနဲ႔ ခန္႔ထားျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ဆုိတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနအေနနဲ႔ ဒီလိုအပ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြ ဆရာ၊ဆရာမေတြကို ငါးႏွစ္အတြင္း ျဖည့္ဆည္းခန္႔ထားေပးဖို႔ အတြက္ကိုေတာ့ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အိမ္ရာ (၇၈) ခု အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၉၆၀.၆သန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္း ၂၃၆ ခုအတြက္ က်ပ္သန္း ေပါင္း(၇၂၃၈.၆၂၅)သန္းႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၁၄ ခုအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၉၉၃၈.၈၆၄) သန္း တို႔ကို ခြင့္ျပဳ ဘ႑ာေငြ ေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ကာ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။