အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ပို႔ဘလဲယားတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ျမန္မာေရလုပ္သား ၁၁ ဦး ျပန္ေရာက္လာ

.

ဓာတ္ပံု-ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန

စက္တင္ဘာ ၁၀ ။                 ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ပို႔ဘလဲယားရွိ ယာယီထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ျမန္မာေရလုပ္သား ၁၁ ဦး စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ညက ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္ကာလၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ယာယီထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ား(Open Distress Camp)တြင္ ေရာက္ရွိေနသူ ေရလုပ္သားမ်ားအနက္  ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳစိစစ္ၿပီးျဖစ္သည့္ ေမာင္ဝင္းပါ(၁၁)ဦးတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေစတနာရွင္မ်ား၏ ေလယာဥ္စရိတ္က်ခံေပးမႈျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းပ်ံသန္းအမွတ္ 8M608 ျဖင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ ေလဆိပ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ပို႔ဘလဲယားအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာသံ႐ုံး ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္းတို႔အား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္ငံသားမွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ရရွိသူမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ကူညီလိုသည့္ ေစတနာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေကာင္စစ္ေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဦးစီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ပို႔ဘလဲယားရွိ Open Distress Camp တြင္ ထိန္းသိမ္းခံရသူ ေရလုပ္သားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇၂ ဦး၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃၃ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၄၄ ဦးတို႔အား ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအတြင္းက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး  ဖ်ာပုံခ႐ိုင္မွ ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ က်ားေဖာင္လုပ္သားမ်ားမွာ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေမ်ာပါေပ်ာက္ဆံုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အိႏၵိယသို႔ ေမ်ာပါျခင္းမ်ား ရိွခဲ့သည္။