ႏိုင္ငံတြင္ အႏၱရာယ္အ႐ွိဆံုး FARC ေျပာက္က်ားသူပုန္တစ္ဦးအား ကိုလံဘီယာစစ္တပ္ သုတ္သင္႐ွင္းလင္း

.

စက္တင္ဘာ ၉ ။           ။ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီျဖစ္သည့္ မာ့စ္၀ါဒီ FARC သူပုန္အဖြဲ႕မွ အႏၱရာယ္အေပးႏိုင္ဆံုးေသာ ေျပာက္က်ားသူပုန္တစ္ဦးအား စစ္တပ္က စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ သုတ္သင္႐ွင္းလင္းပစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ကိုလံဘီယာ အစုိးရက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

၎မွာ အစုိးရအား ဆန္႔က်င္ေနသူျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္လည္း အႏၱရာယ္အ႐ွိဆံုး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ႐ွင္းလင္းလိုက္ရတာျဖစ္ၿပီး ၎ကုိေတာ့ အီေကြေဒါနဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ နယ္စပ္ ေတာတြင္းတစ္ေနရာမွာ ႐ွင္းလင္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ယခု သုတ္သင္႐ွင္းလင္းခံလုိက္ရသည့္ ဗစ္တာ ေဒးဗစ္ ဆီဂူရာ ဆိုသူ FARC သူပုန္ေျပာက္က်ားမွာ အစုိးရအေပၚ ဆန္႔က်င္သူမ်ား၏ အဓိက ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ အုိင္ဗန္ ဒူေကြးက ေျပာသြားပါတယ္။

ေျပာက္က်ား သူပုန္ ဆီဂူရာကိုေတာ့ ၎ရဲ႕ အမျဖစ္သူ ကာမန္နဲ႔အတူ သုတ္သင္႐ွင္းလင္းခဲ့့ရေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

ဆီဂူရာကေတာ့ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံမွာ အႏၱရာယ္အ႐ွိဆံုး ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေနေၾကာင္း သမၼတ ဒူေကြးက ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ ဆီဂူရာကေတာ့ တရားမ၀င္ မူးယစ္ကုန္ကူးမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ျပန္ေပးဆြဲမႈ၊

ဆက္ေၾကးေကာက္မႈ တို႔ကို က်ဴးလြန္ထားခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသြားပါတယ္။