ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ သဘာ၀ေဘး သတိေပးခ်က္ကို ဂ်ပန္ျပည္သူေတြ ဂ႐ုထားမႈ နည္းပါးဟုဆို

.

တိုက်ဳိ၊ စက္တင္ဘာ ၈ ။         ။ စံခ်ိန္တင္ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းမ်ား၊ ေရႀကီးမႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ား၊ အပူခ်ိန္ က်ေရာက္မႈေတြနဲ႔ ေျမငလ်င္ဒဏ္ေတြ ဒဏ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ဒီေႏြကာလမွာ ႀကံ့ႀကံံ့ခုိင္ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။

ကမာၻ႔အဆင့္မွီ အေျခအခံအေဆာက္အအုံေတြ၊ နည္းပညာျမင့္ သတိေပးစနစ္ေတြကေတာ့ ေသဆုံးပ်က္စီးမႈဟာ အျခားေဒသေတြက သေဘာ၀ေဘးႀကံဳတဲ့အခါ   ေသဆုံးမႈထက္ေတာ့   ေယဘုယ်ေလ်ာ့နည္းၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကုိ စမ္းသပ္ေနေၾကာင္း ပညာရွင္ေတြက သတိေပးပါတယ္။

ဒါအျပင္လည္း ျပင္းထန္တဲ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္ေတြရဲ႕ ေဘးအႏၱရ္ေတြကို သဘာေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ဆယ္စုႏွစ္ေတြခ်ီ ႀကံဳရတဲ့ႏိုင္ငံသားေတြဟာ ေလွ်ာ့တက္ထားပုံရေနတယ္လို႔လည္း ပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဇူလုိင္လအတြင္းက အဓိကေရႀကီးမႈေတြမွာ လူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း ေသဆုံးခဲ့တာဟာလည္း ေရေဘးသင့္ရာ ဦးေရရဲ႕ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္ကသာ ေဒသဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ျဖစ္တဲ့ ခိုလႈံရာစခန္းေတြကို ေရႊ႕ေျပာင္းၾကတာျဖစ္ၿပီး က်န္ဦးေရကေတာ့ ျပႆနာေဘးမျဖစ္ႏိုင္လို႔ စဥ္းစားၾကတာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္္ငံက သဘာ၀ေဘးဆိုင္ရာ ပညာရွင္ ဂ်ိမ္းဖရန္စစ္က မွတ္ခ်က္ ခ်ပါတယ္။

အျခားႏိုင္ငံေတြလို မဟုတ္ဘဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ေဘးလြတ္ရာေရႊ႕ေျပာင္းေရး အျမင့္ဆုံးအဆင့္ေတြ ထုတ္လင့္ကစား ဒါဟာ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အမ်ားစုေသာ ျပည္သူေတြက ဒါကို လ်စ္လ်ဴရႈေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ျပည္သူေတြဟာ အရင္ ဘာမွ မျဖစ္ခဲ့တဲ့ သူတို႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြကုိ မူတည္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို သိပ္အေလးထားပုံ မရဟုန္ ရွိပါတယ္။”ဟု ကုလသမဂၢရာသီဥတုေျပာင္းလဲဆိုင္ရာ႐ုံးမွာလည္း လုပ္ကိုင္တဲ့ တိုဟုိကူတကၠသိုလ္က ဧည့္ပါေမကၡ ကီမီယိုက ေျပာခဲ့ပါယ္။