စစ္ပြဲဒဏ္သင့္္ ယီမင္မွာ မိသားစုဘ၀မ်ား ျပန္လည္ျဖစ္တည္ေရး ရွားရွားပါးပါး စုေပါင္းမဂၤလာပြြဲ က်င္းပ

.

ဆန္နာရာ၊ စက္္တင္္ဘာ ၈ ။               ။ ယီမင္ႏိုင္ငံ မတ္၀ိစ္ျပည္နယ္မွာ လူေပါင္း ၂၈၀ ခန္႔က ပထမဆုံး လက္ထပ္စုံတြဲမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ရွားရွားပါးပါး စုေပါင္းမဂၤလာပြဲ က်င္းပၾကပါတယ္။

စစ္ဒဏ္သင့္တဲ့ ၾကားက ပုံမွန္မိသားစု ဘ၀ေတြ ျပန္လည္ျဖစ္တည္စတင္ႏိုင္ေရး ခုလုိ အစုလိုက္မဂၤလာပြဲ က်င္းပၾကတာပါ။

စစ္ဒဏ္သင့္ အာရပ္ကမာၻ ယီမင္ႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရး ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ယုိယြင္းေနတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ လူငယ္စုံတြဲေတြ မိသားစုဘ၀ စတင္ႏိုင္ရန္ စုံတြဲေပါင္း ၁၄၀ က ခုလို စုေပါင္းမဂၤလာပြဲကို က်င္းပၾကတာလို႔ သိရပါတယ္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ဆို သတို႔႔သားျဖစ္သူေတြဟာ သူရဲ႕ သတို႔သမီးကို အသြင္းပစၥည္းဥစၥာ ယီမင္ေငြ ေျခာက္သိန္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀၀) ႀကိဳတင္ေပးသြင္းရတာပါ။

ခုစုေပါင္းမဂၤလာပြဲရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကို စုံတြဲအသီးသီးေတြရဲ႕ သက္ဆုိင္ရာ သတို႔သားရဲ႕ မိသားစုေတြက သတို႔သမီးကို တင္္သြင္းေငြ ပုံမွန္ထက္ နည္းပါးစြာ ေပးခဲ့ၿပီ က်န္လိုအပ္ေငြကို စီးပြားေရးအႀကီးအကဲေတြက ကမကထျပဳ ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး က်င္းပေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ စုေပါင္းမဂၤလာပြဲဆီ မိဘေဆြမ်ဳိး အသိမိတ္ေဆြ ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။