ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႐ုရွေျခထုိးမႈ စစ္ေဆးရာ၌ ထရမ့္ရဲ႕ မဲဆြယ္စည္္း႐ုံးေရး လက္ေထာက္အကူ ေထာင္္ဒဏ္ ႏွစ္ပတ္က်

.

၀ါရွင္တန္၊ စက္တင္ဘာ ၈ ။             ။ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႐ုရွေျခထိုးမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္ဆုိျခင္းအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ ေဒၚနယ္ထရမ့္ရဲ႕ ၂၀၁၆ သမၼတမဲဆြယ္ပြဲ အႀကံေပးျဖစ္သူ ေဂ်ာ့ပါပါဒိုေပါလို႔စ္က ပထမဆုံး အျပစ္ေပးခံရၿပီ ျဖစ္ၿပီ။

အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ထရမ့္ရဲ႕ မဲဆြယ္ပြဲ အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းမ်ားမွာ ပါပါဒိုေပါလို႔စ္ကို ၀ါရွင္တန္ရွိ ဗဟိုတရား႐ုံးက FBI ကို လိမ္ညာထြက္ဆိုမႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ သီတင္းႏွစ္ပတ္ (ဆယ့္ေလးရက္ ခ်မွတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

 လြတ္ၿငိမ္းခြင့္အာမခံအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၉၅၀၀ နဲ႔ လူမႈကူညီေပးေရး၀န္ေဆာင္မႈ နာရီ ႏွစ္ဆယ္ ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။

႐ုရွနဲ႔ ထရမ့္မဲဆြယ္အဖြဲ႔ေတြၾကား ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈေတြ ရွိေနၿပီး ထရမ့္အႏိုင္ရေအာင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္ ႐ုရွက ေရြးေကာက္ပြဲ ေျခထိုးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္္စြဲခ်က္ေတြအေပၚ အထူးအႀကံေပး ေရာဘတ္မူလာ ဦးေဆာင္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာမွာေတာ့ ပါါပါဒိုေပါလို႔စ္ဟာ ေရာဘတ္မူလာနဲ႔ ပူးေပါင္းမယ္လုိ႔ ကတိခံလာတာျဖစ္လို႔ အစစ္ေဆးခံခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလမွာေတာ့ ႐ုရနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရိွတဲ့ ပါေမာကၡတစ္ဦးနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲဆိုမႈေတြ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကို FBI အား လိမ္လည္ဖုံးကြယ္ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ပါပါဒိုေပါလုိ႔စ္က ၀န္ခံလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထရမ့္ရဲ႕ ႏုိင္္ငံျခားေရးရာအႀကံေပးအျဖစ္ ပါပါဒိုေပါလို႔စ္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ အဆိုပါ ပါေမာကၡနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈမွာ သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ အ႐ႈံးနိမ့္္သြားေစမယ့္ အီးေမးလ္ေတြကို လက္လႊဲေပးအပ္မယ္လို႔ ပါေမာကၡျဖစ္သူက ကတိေပးခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ပါပါဒိုေပါလို႔စ္က ထြက္ဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။