အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရသည့္ တင္ဒါေအာင္ ကုမၸဏီိမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္

.

စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမမီ တည္ေဆာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဘ႑ာေငြ မ်ားစြာဆံုး႐ႈံးေနရသည္ (ဓာတ္ပံု- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)

ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၇ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။   ။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပီျပင္မႈမရွိျခင္း၊ အရည္အေသြး မျပည့္ဝျခင္းႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အမည္ပ်က္စာရင္း(Black List) စာရင္းသြင္းခံရေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရသည့္ တင္ဒါေအာင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးသြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဆိုက္ဒ္စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ေသာ www.construction.gov.mm တြင္ “ဒါေတြကေတာ့ အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းထားပါတယ္။ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ သြင္းထားပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ကို ဆိုင္းငံ့လုပ္ထားပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေၾကျငာေပးပါ့မယ္” ဟု စက္တင္ဘာ ၇ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးတင္ကိုကိုဦး(ခ)ဦးအတြတ္ ေမးျမန္းသည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တာဝန္ခံတင္ဒါ ေကာ္မတီမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္၊ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ေအာင္ျမင့္သည့္ အေျခအေန၊ အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရေသာ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္းတို႔ကို ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ေဖာ္ျပေပးရန္ ေမးခြန္းအေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရးဒုဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးတြင္ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းခံရသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာကို ထုတ္ျပန္ေပးထားပါက အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားကို ေရွာင္ရွားကာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ကိုကိုဦး(ခ)ဦးအတြတ္က ေမးခြန္းေမးျမန္းစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

“ကုမၸဏီေတြက ဒီႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္မွာ အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ ေနာက္ႏွစ္ ကရင္ျပည္နယ္ကို သြားပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ကို တနသၤာရီတိုင္း သြားပါတယ္။ သံုးႏွစ္ျပည့္သြားရင္ ဒီေနရာမွာ ျပန္ေလွ်ာက္လို႔ ရပါၿပီ။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနက ဒီအေျခအေနပါ” ဟု ၎က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းကလည္း အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရသည့္ ကုမၸဏီအျပင္ အဆိုပါ ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ အမည္ကိုပါ ယွဥ္တြဲေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေရးယူႏုိင္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီကိုလည္း အမည္စာရင္း ေပးပို႔သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအနက္ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အခ်ိန္မီၿပီးစီးမႈ မရွိသလို အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဩဂုတ္လအတြင္း အစီရင္ခံထားသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို နမူနာ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုး၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနည္းအမ်ားအလုိက္ ထိုသို႔ စံခ်ိန္စံညႊန္း မျပည့္မီမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟုလည္း ေကာ္မတီက ဆိုသည္။

Tags: