ဂဏန္းအမာ တရုတ္အ၀ယ္မ်ား၍ ဂဏန္းေပ်ာ့ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား အခက္အခဲျဖစ္လာ

.

ၿမိတ္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ။          ။ ၿမိတ္ကြ်န္းစုေဒသ၏ ေရထြက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာ ဂဏန္းအမာမ်ားကိုသာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ အ၀ယ္မ်ား ေနေသာေၾကာင့္ ၿမိတ္၊ ကြ်န္းစုေဒသရွိ ဂဏန္းေပ်ာ႔ ေမြးျမဴသူမ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚလာေနေၾကာင္း ေမြးျမဴသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ပထက္ေက်းရြာရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပည္ၿဖိဳးထြန္းကုမၸဏီလီမိတက္ ဂဏန္းေပ်ာ႔ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံ မန္ေနဂ်ာ ဦးျမတ္ႏိုးသူက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဂဏန္းေပ်ာ့ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က စခဲ့တာပါ၊ အဆင္ေျပလာေတာ႔ ႏွစ္အလိုက္ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ၁၈ ကန္အထိ ျဖစ္လာတယ္၊ အခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကစၿပီး ကုန္ၾကမ္း ဂဏန္းအမာေတြ ၀ယ္ယူမွဳက ေစ်းတအားျမင့္တက္လာေတာ႔  တြက္ေျခမကိုက္ ျဖစ္လာတယ္၊ အခုဆိုလွ်င္ ကန္ေတြ ျပန္ေလွ်ာ႔လိုက္လို႔ ၁၁ ကန္ပဲ က်န္ေတာ႔တယ္၊ အလုပ္သမားေတြ ေလ်ာ့လိုက္ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုန္ၾကမ္း ဂဏန္းအမာမ်ားကို တရုတ္ကုန္သည္မ်ားက ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေဒသခံ အ၀ယ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး၊ အ၀ယ္ဒိုင္ ၃၀ မွ ၄၀ နီးပါးအထိ ဖြင္႔လွစ္ကာ လာေရာက္ ၀ယ္ယူေနၾကသည္။

ဂဏန္းအမာမ်ားကို ယခင္က ေဒသခံအမ်ားစုက ေမြးျမဴေရးကန္သို႔ အဓိကထား ေရာင္းခ်ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ယူေသာ တရုတ္ကုန္သည္မ်ားသို႔သာ ေရာင္းခ်ေသာေၾကာင့္ ဂဏန္းေပ်ာ့ ေမြးျမဴသူမ်ား အခက္အခဲ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဖြင္႔ဟၾကသည္။

ၿမိတ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ေကာင္းေကာင္း ဂဏန္းေပ်ာ႔ ေမြးျမဴေရးကန္ မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “ဂဏန္းေပ်ာ့ ေစ်းကြက္က ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရဘူး ျဖစ္ေနၿပီ၊ အဓိကေတာ႔ ေဒသခံေတြက ေစ်းပိုေပးေနတဲ႔ အ၀ယ္ဒိုင္ေတြ ဆီကိုပဲ အားကိုးၿပီး ေရာင္းေနၾကေတာ႔ ဒီဖက္က ေမြးျမဴေရးကန္ေတြကို သိပ္မလာၾကေတာ႔ ကုန္ေခ်ာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြမွာ အမ်ားႀကီး ထိခိုက္လာတယ္” ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ ဂဏန္းအမာ တစ္ပိႆာ ၅၀၀၀ က်ပ္မွ ၇၀၀၀ က်ပ္အထိ ေစ်းအျမင့္ဆံုးေပး ၀ယ္ယူခဲ့ရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ကုန္သည္မ်ားက တစ္ပိႆာ ၁၂၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၃၀၀၀ က်ပ္ အထိ ေစ်းေပး၀ယ္ယူလွ်က္ ရွိသည္။