အသံုးစရိတ္ပိုကုန္၍ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရႈံးႏိုင္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေျပာ

.

ဓာတ္ပံု - သက္ကို

ေနျပည္ေတ္ာ၊ စက္တင္ဘာ ၆ရက္ ။               ။ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ား မ်ားလာ၍ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေလ်ာ့သြားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြထက္  အသုံးစရိတ္ပိုမုိကုန္က်မႈေၾကာင့္ က်ပ္သန္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရႈံးႏိုင္သည္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

" စာမ်က္ႏွာ ၃၂ မ်က္ႏွာပါ သတင္းစာတစ္ေစာင္ရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးဟာ ၁၁၅ က်ပ္ခန္႔ ျဖစ္ေပမယ့္ ၅၀ က်ပ္ျဖင့္သာ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ၿပီး  ေရာင္းခ်ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေရာင္းခ်ေပးေနေပမယ့္လည္း သတင္းနဲ႔ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းအေနနဲ႔ ယေန႔ထိ အရႈံးျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းမိ်ဳးမရွိေၾကာင္း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လစာရင္းမ်ားအရ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္တင္ျပရာမွာေတာ့ စာရင္းအရ ၀င္ေငြထက္ပိုတဲ့ အသုံးစရိတ္ျဖစ္ေပၚတာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္" ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းတို႔၏ မူႏွင့္ အေျခခံသေဘာမ်ား စီမံကိန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရေငြသုံးေငြမ်ားႏွင့္  ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရႈံးေပၚေနမႈ အေပၚကို စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္၊  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္း ၀န္ၾကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အသံုးစရိတ္ဆိုသည္မွာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ျမင့္တက္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ား အသုံးျပဳမႈ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေလ်ာ့သြားျခင္း၊ သတင္းစာရိုက္ႏွိပ္သည့္ စကၠဴ၊၊ မွင္မ်ား ေစ်းတက္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၁၅၇.၅၇၇ သန္းခန္႔ အရႈံးျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္တင္ျပခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က စာရင္းသေဘာအရ ယခုလို အရႈံးျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ အေျခအေနကို တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ တတ္ႏိုင္သမွ် အရႈံးနည္းႏိုင္သမွ် နည္းရေလေအာင္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာေဖျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အရႈံးသက္သာေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ သတင္းစာမ်ားကိုေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ေစာင္ေရတုိးျမွင့္ျခင္း၊ အသုံးစရိတ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းအျပင္ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြကို အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ တုိးတက္ၿပီး ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဝန္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သက္သာခြင့္ရမည္ျဖစ္၍ မူလခန္႔မွန္းထားေသာ အရႈံးထက္ ပမာဏမ်ားစြာ က်ဆင္းသြားမည္ ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသြားသည္။

သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၏ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္လ်ာထားခ်က္မွာ ၀င္ေငြ က်ပ္ ၂၀.၃၇၄ ဘီလီယံခန္႔ ျဖစ္ၿပီး အသုံးစရိတ္က ၂၁.၅၃၁  ဘီလီယံခန္႔ျဖစ္ေနသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံႏွင့္ Global News Light of Myanmar ေန႔စဥ္ သတင္းစာ သုံးေစာင္ကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိသည္။