စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မိုးရာသီ သီးႏွံေခ်းေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္သိန္းနီးပါးကို ထုတ္ေခ်း

.

မံုရြာ၊ စက္တင္ဘာ ၆။          ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မိုးရာသီသီးႏွံေခ်းေငြအျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၂)သိန္းနီးပါးကို ထုတ္ေခ်းေပးထားေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ားကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္အား ထုတ္ေခ်းေပး ထားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၁၉၉၈၇၇ ဒသမ ၉၀ သန္း ထုတ္ေခ်းေပးထားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

"မိုးရာသီသီးႏွံေခ်းေငြကို သီးႏွံေပၚတ့ဲအခ်ိန္မွာ ျပန္လည္အေက်ဆပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အတိုးႏႈန္းကေတာ့ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ။" ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြခိုင္ ကေျပာသည္။

ေခ်းေငြမ်ားကို စပါးစိုက္ဧက ၁၁၅၇၇၆၄ ဧကႏွင့္ အျခားသီးႏွံအတြက္ စိုက္ဧက ၅၂၄၂၆၆ ဧက၊ စုစုေပါင္း ၁၆၈၂၀၃၀ ဧက တို႔အားထုတ္ေခ်းေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ(၇) ရွိသူမ်ား ကိုသာ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ မိုးရာသီသီးႏွံေခ်းေငြအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ အတြင္းမွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ ထုတ္ေခ်းေပးခ့ဲျခင္း ျဖစ္ၿပီးစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၅၇၉ ရြာမွ၊ ထုတ္ေခ်းသူေတာင္သူ စုစုေပါင္း ၃၀၇၄၉၁ ဦး ရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြကို စပါးစိုက္ဧက (၁)ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲထုတ္ေခ်းေပးၿပီး အျခားသီးႏွံ စိုက္ဧက အတြက္ (၁)ဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။