မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စေလေက်းရြာကို ၿမိဳ႕အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္

.

မေကြး၊စက္တင္ဘာ ၆ ။         ။ စာဆိုေတာ္စေလဦးပုည၏ ဇာတိေျမျဖစ္ေသာ စေလေက်းရြာကို စေလၿမိဳ႕အျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား စက္တင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕ပိုင္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

“ၿမိဳ႕ျဖစ္သြားေသာ္လည္း စေလၿမိဳ႕ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လို႔ေတာ့ ထြက္လို႔မရဘူး။ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ပဲ ျဖစ္မယ္။ လက္ရိွ ရိွၿပီးသားအေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒအရ တစ္နိုင္လံုးမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(၃၃၀) ပဲရိွရမယ္။ (၃၃၀) ထက္မပိုရဆိုတာ ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ စေလသား စေလ ဇာတိကေတာ့ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ကေန ျဖစ္လို႔ရပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေက်းရြာအဆင့္မွ ၿမိဳ႕အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ေမလ ၁၀ ရက္စြဲပါ အမိန္႕ ေၾကျငာစာအမွတ္ (၅၇၃/၂၀၁၈) အရ ရပ္ကြက္ ၅ ရပ္ကြက္ျဖင့္ စေလၿမိဳ႕အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမွင့္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသျဖင့္ စေလၿမိဳ႕ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကိုက်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စေလၿမိဳ႕သည္ ရတနာပံုမႏၱေလးၿမိဳ႕၏ထီးနန္းရွင္ မင္းတုန္းမင္း ထီးနန္းစိုးစံစဥ္ စာဆိုေတာ္ စေလးဆရာႀကီး ဦးပုည (မင္လွသခၤယ) ၏ ဇာတိၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္သည္။

“စေလၿမိဳ႕မွာအထင္ကရေရွ႕ေဟာင္း အေမြအနစ္မ်ားျဖစ္တဲ့ စေလရုပ္စံုေက်ာင္းနဲ႔ စေလဇီးသီးဆိုရင္ နိုင္ငံႏွင့္ အဝွမ္း မသိသူမရိွေလာက္ေအာင္ျဖစ္ၿပီး စာဆိုရွင္ စေလဦးပုညေပၚထြန္းခဲ့တဲ႔ၿမိဳ႕သမိုင္းေတြ ရိွခဲ့တဲ႔ ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၃၀ နွစ္မွာ ေခ်ာက္ေရနံေျမေပၚေပါက္လာလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ႀကိီးကိုသယ္သြားတာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ စေလသားေတြက ေတာသားျဖစ္သြားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ႀကိဳးစားခ့ဲၾကလို႔ အခု အသက္ (၇၅)နွစ္ေရာက္မွ ၿမိဳ႕ျဖစ္ခြင့္ ရခဲ့တာပါ”ဟု စေလၿမိဳ႕မွ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာ ဦးေငြသိန္း က ေျပာသည္။

စေလၿမိဳ႕၏ အက်ယ္အဝန္းမွာ (၁ ဒႆ မ၀၂၉)မိုင္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု (၁၆၄၂)စုႏွင့္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ (၅) ရပ္ကြက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။