ကမၻာေက်ာ္ ဂုတ္ထိပ္တံတားေဘးတြင္ တံတားအသစ္တစ္စင္း ထိုးမည္

.

ဓာတ္ပံု - သူရ/မဇၩိမ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ ။         ။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၂ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းျဖစ္သည့္ လားရႈိး-မူဆယ္လမ္းပိုင္းရိွ ဂုတ္တြင္း လမ္းပိုင္းသည္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ပါရွိသည့္ ဂုတ္ထိပ္တံတားေဘးတြင္ တံတားသစ္တစ္စင္းကို တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဂုတ္တြင္းလမ္းပိုင္းကို ေရွာင္ရွားမည့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းႏွင့္ ဂုတ္တြင္း တံတားသစ္ လက္ရွိတည္ေဆာက္မည့္ ေနရာသည္ ကမၻာေက်ာ္ ဂုတ္ဂိတ္တံတားႀကီးမွ ၆၉၆ မီတာေ၀းေသာ ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္မည္  ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တံတားၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကမၻာေက်ာ္ဂုတ္ထိပ္တံတားကိုလည္း ယွဥ္တြဲျပီး ျမင္ေတြ႔ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္တဲ့အတြက္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ၊အမွတ္(၄)မဲဆႏၵနယ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းအုန္းေက်ာ္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ “ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲခရိုင္အတြင္းရိွ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ ဂုတ္တြင္း တံတားသစ္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိလိုျခင္း” ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ တံတားသစ္သည္ ပ်မ္းမွ် ေပ ၆၀၀ ခန္႔ အျမင့္ရွိမွာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမင့္ဆုံးတံတားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ တည္ေဆာက္ျခင္းမရွိေသးသည့္ (Balance Cantilever Method)အား (Cable Stayed) ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ စီမံကိန္းျပီးဆုံးပါကလည္း ဂုတ္တြင္းလမ္းအတက္အဆင္း ၾကာခ်ိန္သည္ ကားငယ္ေလးမ်ား ၄၅ မိနစ္ႏွင့္ကားႀကီးမ်ားအတြက္ ၁ နာရီခြဲခန္႔ၾကာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းပိုင္းႏွင့္ တံတားသစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ဆန္းစစ္ျခင္း( Environmental Impact Assessment EIA) ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ တံတားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ မီတာ(၃၀၀) ႏွင့္အထက္အား ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ရန္(IEE) လုပ္ရန္ျဖစ္ျပီး၊ အေ၀းေျပးလမ္းမအတြက္ အရွည္(၂)ကီလိုမီတာႏွင့္ အထက္ (၅၀)ကီလိုမီတာအထိအား စစ္ေဆးရန္လိုေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕ေရွာင္လမ္းလ်ာထားအူေၾကာင္းမွာ (၂၁)ကီလိုမီတာ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) သတ္မွတ္ခ်က္တြင္သာ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ IEE ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ EIA ထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုတဲ့အတြက္ IEE နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တိ႔ုဒီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၀န္ၾကီးဌာနကို တင္ျပေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း” ဦးေက်ာ္လင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ လမ္းပိုင္းႏွင့္ တံတားတည္ေဆာက္ရာ စီမံကိန္းတစ္ေလ်ွာက္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ေျမမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရး အတြက္ အၾကိမ္ (၃၀) ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္တြင္း စုိက္ပ်ိဳးေျမ ဧရိယာ စုစုေပါင္း (၁၆၉.၉၉)ဧက၊ ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ သစ္ေတာေျမ စုစုေပါင္း(၃၂၉.၇၄)ဧကတုိ႔ ပါ၀င္ျပီး အဆုိပါ ေျမဧရိယာ(၄၉၉.၇၃) ဧကတြင္ (၃၆.၃၅) ဧက သည္ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္။