ခ႐ုကူးစက္ေရာဂါ သုေတသနလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာပညာ႐ွင္အဖြဲ႔ ရခိုင္ကို လာမည္

.

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လက ေနျပည္ေတာ္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားလာေရာက္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီး႐ုံး၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္စဥ္

စစ္ေတြ၊ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္။          ။ ၇ လတာကာလအတြင္း ခ႐ုကတစ္ဆင့္ေရာဂါ ကူးစက္ခံရသူေပါင္း ၄၀၀ ဝန္းက်င္႐ွိခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ႏိုင္ငံတကာ ပညာ႐ွင္အဖြဲ႔က သုေတသနလုပ္ရန္ လာမည္ဟု ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ေျပာသည္။

လက္႐ွိတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ကမၻာ့က်န္းေရးအဖြဲ႔ WHO မွ အႀကီးအကဲမ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ ညွိႏိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ေနၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ အျမန္ဆုံးလာရန္ စီစဥ္ေနၾကေၾကာင္း ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာၾကည္လြင္က ေျပာသည္။

“သူတို႔အဖြဲ႔ေတြ သုေတသနလုပ္ဖို႔ ျပန္လာဖို႔႐ွိတယ္။ အဓိက ရခိုင္နဲ႔ ရာသီဥတု ေရေျမအေနအထားတူတဲ့ ေနာက္ထပ္ေတြ႔တဲ့ ေနရာေတြလည္း ႐ွိတယ္။ ရန္ကုန္မွာ နည္းနည္းေတြ႔တယ္။ တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စေပါ့။ အမ်ားႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ ဧရာဝတီမွာလည္း ႐ွိတယ္။ ပဲခူးမွာလည္း ႐ွိတယ္ေပါ့။ ဒီေနရာေတြက ေရေျမအေနထားအရ ျခင္ထူထပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္မွာလည္း လုပ္မယ္။ ဒီေနရာေတြမွာလည္း လုပ္မယ္လို႔ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အထဲမွာပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားအနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အျဖစ္အမ်ားဆုံးဟု သိရၿပီး ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း အျမန္ဆုံး လာေရာက္ကာ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ စိစစ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု စက္တင္ဘာလထဲတြင္ပင္ လာေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ၾကည္လြင္က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။

ထိုအဖြဲ႔မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္႐ွိလာၾကၿပီး အဆိုပါ ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ လူနာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သလို ခ႐ုနမူနာမ်ားကိုလည္း စမ္းသပ္ရန္ ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားမွာ ႐ွိသည့္အတြက္ သတိထားေနၾကရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ တိုက္တြန္းထားသည့္ ေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။