ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေလွ်ာ့ခ်ေရး ယခင္လက္က်န္ မာစီးဒီးကားမ်ား ေလလံတင္ေရာင္းခ်သင့္ဟု ဆုိ

.

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၅ရက္ ။           ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြသည္ ဘီလီယံ ေလးေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနသည့္အတြက္ ယခင္အစိုးရလက္က်န္ မာစီးဒီးကားမ်ားကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်သင့္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတ္ာကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

“ယခင္ အစုိးရလက္ထက္က က်န္တဲ့ သိန္းတစ္ေထာင္တန္ မာစီးဒီးကားေတြကုိ ခြဲေဝမယူၾကဘဲနဲ႔ ေလလံ တင္ေရာင္းခ်ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈကို တစိတ္တစ္ပုိင္း အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတ္ာ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ မလုိအပ္ေသာဌာနမ်ား၊ မလိုအပ္ေသာ ရာထူးမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အၿပိဳင္အဆိုင္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈအေပၚ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာ အစည္းအေ၀းတြင္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းတို႔၏ မူႏွင့္ အေျခခံသေဘာမ်ား စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရေငြသုံးေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ဦးရဲထြဋ္က ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ အေဆာင္အေယာင္ယာဥ္အျဖစ္ ယခင္အစိုးရလက္က်န္ မာစီဒီးကားမ်ား စီးနင္းခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဇူလိုင္လအတြင္းက စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အတည္ျပဳ ေျပာထားခဲ့ျခင္းအေပၚ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတ္ာ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ဘတ္ဂ်က္ျပန္အပ္ေသာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္လည္း မလိုအပ္ပါက အစကတည္းက မေတာင္းခံသင့္ ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုသည္။

“အစုိးရဌာနေတြရဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေငြေတြကို ေတာင္းရာမွာလည္း ေယာကၡမေသလုိ႔ အေမြခြဲသလို အၿပိဳင္အဆုိင္ မေတာင္းၾကဘဲနဲ႔ လုိသေလာက္သာ ေတာင္းဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မွာ ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြအသားတင္ ျပန္အပ္ေငြဟာ က်ပ္ဘီလီယံ ၇၉၂ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မွာ ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြအသားတင္ ျပန္အပ္ေငြ ဟာ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၆၈၇ ရွိၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွာ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း ၂၂၅၇ ရွိပါ တယ္။ ဒီ မသံုးဘဲ ျပန္အပ္တဲ့ေငြေတြအစား မူလကတည္းက မေတာင္းဘဲေနရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြဟာ အမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့နည္းသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြသည္ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း ၄၉၀၃ ရွိသည္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ ေခ်းယူထားသည့္ ျပည္ပေခ်းေငြ ေၾကြးၿမီေပါင္းသည္ ေဒၚလာ ၁၈.၁၂၃ ဘီလီယံ ရွိျပီး၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အတိုးေပးရေငြ စုစုေပါင္းသည္ ၄၇၃.၀၀၀ ဘီလီယံ ရွိကာ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တြင္ အတုိုးေပးရေငြ စုစုေပါင္းသည္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၂၉၄.၆၃၂ ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေထာက္ျပ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ မဟာစီမံကိန္းႀကီးမ်ား၊ ေျမေအာက္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္းမိုးပ်ံလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို အလုံးစုံ ရပ္ဆိုင္းသင့္သလို၊ ယာယီရပ္ဆိုင္းမႈမ်ိဳးမ်ားကို မျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ ဖ်က္သိမ္းရန္ လိုေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ကဆက္လက္ေထာက္ျပ ေျပာခဲ့သည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အၿပီးမသတ္ႏိုင္ေသးေသာ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းကို က်ပ္ ၃၀၄ ဘီလီယံထိ ထပ္မံျပင္ဆင္စရိတ္ကို ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ေတာင္းခံခဲ့ေသးသည္။