အဲမႏၱေလး ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ေျပးဆြဲမႈ ရပ္ဆိုုင္း

.

ရန္ကုုန္၊ စက္တင္ဘာ ၄ ။          ။ ေလေၾကာင္းက႑ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အဲမႏၱေလး ေလေၾကာင္းလိုုင္းအား  ေလယာဥ္ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမွဳ ယာယီရပ္ဆုိင္းသြားမည္ဟု ေၾကညာလိုက္သည္။

ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္စင္းလံုးငွား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည့္ အဲမႏၲေလးအေနျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းရျခင္းအေၾကာင္းကို ခက္ခဲေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ အရံႈးေပၚျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေလယာဥ္ေျပးဆြဲခြင့္ရေရးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း အဲမႏၲေလး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"အဲမႏၱေလး ေလေၾကာင္းလိုုင္း အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း ရင္ဆိုုင္ရသည့္အခက္အခဲမ်ားအနက္ Embraer ERJ 145 ဂ်က္ေလယာဥ္ ၂ စီး တင္သြင္းရာတြင္  ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိရန္ ၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမွဳမျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ အတြင္းတြင္လည္း ေလယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ နွင့္ Category B (CHAPTER II. THE UNION OF MYANMAR AIRCRAFT RULES, 1937) ျဖင့္ ခရီးသည္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း Public Air Transport ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ေလ်ွာက္ထားရာ တြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းခြင့္ ( AOC Recertification ) ျပန္လည္ ရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၉ လၾကာ ေလယာဥ္ပ်ံသန္း ေျပးဆြဲႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ" ဟု ေဖာ္ျပပါရွိထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ ေနာက္ပိုင္း ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ အဲမႏၱေလး ေလေၾကာင္းလိုုင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ေလယာဥ္လက္မွတ္ ၀ယ္ယူထားသူမ်ားအား ေလယာဥ္လက္မွတ္ခမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၄ ႏွစ္ၾကာ သက္တမ္းရွိေသာ အဲမႏၲေလးအေနျဖင့္ လုုပ္ငန္း ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ ေစ်းကြက္အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ ပူးတြဲေၾကညာထားသည္။

အဲမႏၱေလးေလေၾကာင္းလိုုင္း၏ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ ေဒၚေမသႏၱာ၀င္းက လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေလေၾကာင္းလိုင္းက႑တြင္ စိန္ေခၚမွဳမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိေနၿပီး အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

အဲမႏၱေလးအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား လူမွဳဘ၀ဖူလံုုေရး ႏွင့္ အလုုပ္ အကိုင္လံုုၿခံဳစိတ္ခ်မွဳရွိေစေရးတိုု႔အတြက္ ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ အထူးအေလးထားေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဲမႏၱေလးလီမိတက္ကိုု ၁၉၅၀ အထူးကုုမၺဏီအက္ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ပုုဂၢလိက (ျပည္ပ) အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖက္စပ္ေလေၾကာင္းလိုုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဲမႏၱေလးကိုု ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုုဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ျဖစ္သည့္ Air Bagan ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး FMI Air လည္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့ကာ ယခု Air Mandalay ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္က ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေသာ FMI Air ၏  ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀ (ေခၚ) Mr. Serge Pun က ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းက႑တြင္ စီးပြားေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနၿပီး အဖန္ဖန္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ဟု ေျပာထားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးကလည္း ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားပူးေပါင္းပါက အရံႈးကိုရင္ဆိုင္လာႏိုင္မည္ဟု ေမလ ၂ ရက္က ေလေၾကာင္းလိုင္း ၂ ခု ပူးေပါင္းေသာအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းအေနျဖင့္ မန္းရတနာပံု၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္း၊ Air KBZ ၊ Golden Myanmar Airlines ၊ Asia Wings ၊ Yangon Airways တို႔ ေျပးဆြဲေနသည္။