ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္

.

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၄ ။          ။ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ရိုက္တာသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ကိုဝလံုး ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး (ခ) ကိုမိုးေအာင္တို႔နွစ္ဦးအတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားႏုိင္ေရးအေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးမွ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးအား စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ႔ျခင္းအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မွတ္ခ်က္တင္ျပရန္မရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

"ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရႈ႕ေထာင့္ေပါင္းစံုမွ အေလးထား စဉ္းစားေပးပါရန္နွင့္ အယူခံတက္ခြင့္၊ ေရွ႕ေနနွင့္ေတြ႕ ဆံုခြင့္ အပါအဝင္ ၄င္းတို႔၏ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးတြင္ အမႈစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း ဖမ္းဆီးခံ႐ုိက္တာ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးသည္ မိသားစုႏွင့္ေတြ႕ဆံုခြင့္၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ေတြ႕ဆံုခြင့္တို႔ရရွိခဲ့ၿပီး ခုခံေျဖရွင္းခြင့္လည္း ရရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ပါရွိသည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို စတင္ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရသည့္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ မွစ၍ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခြင့္မရရွိျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ေနရာမသိရွိရျခင္း၊ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားခုခံေခ်ပရန္ ေရွ႕ေနႏွင့္ေတြ႕ဆံုခြင့္မရရွိျခင္းမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အေျခခံ လူ႕အခြင့္ အေရးမ်ား ရရွိခံစားနိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌ တိုက္တြန္းခဲ႔ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။