ျပင္ဆင္စရိတ္ ၃၀၄ ဘီလီယံအထိ ေတာင္း ခံထားေသာ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းကို ဆန္းစစ္ရန္လိုဟု ဆုိ

.

ဓာတ္ပံု - EPA

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၄  ။            ။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အၿပီးမသတ္ႏိုင္ေသးေသာ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းကို က်ပ္ ၃၀၄ ဘီလီယံထိ ထပ္မံျပင္ဆင္ စရိတ္ ေတာင္းခံေနေသာေၾကာင့္ ဆန္းစစ္ရန္လိုေၾကာင္း ဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာအစည္းအေ၀းတြင္း  ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာပါ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ၏ ေတာင္းခံေငြကို ျငင္းပယ္ရန္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးရာတြင္ ၄င္းက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမစ္သာေရေလွာင္တမံကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ကုန္က်ေငြ ၅၅.၁၈၂ ဘီလီယံျဖင့္  စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သို႔ အေရာက္တြင္ ယခုလိုတိုးျမႇင့္ေတာင္းခံလာသည့္အေပၚ ဘုရားပြဲအၿပီး ဘုရားထံမွ အေၾကြးရရန္ရွိဆုိသည့္ ေဂါပကအဖြဲ႔လို ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဥပမာေပး ေျပာဆိုခဲ့သည္။

" ဒီလိုမၾကာခဏ ဘုရားပြဲအၿပီးမွာ ဘုရားႀကီးထံမွ အေၾကြးရရန္ရွိဆိုတဲ့ ေဂါပကအဖြဲ႔လို စာရင္းမၾကာခဏ တုိးျမွင့္ ေျပာင္းလဲေနျခင္းဟာသင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိ၊ မရွိ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ၾကေစလိုပါတယ္ ။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့စီမံကိန္ႀကီးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္စြမ္း မရွိတာလားဆုိတာကိုေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို  ၂၀၀၂ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ကာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ဘ႑ာႏွစ္အေရာက္တြင္ ၁၂၂.၅၈ ဘီလီယံသုိ႔ ၄င္း၊ ၂၀၁၂-၁၃ တြင္ ၂၇၁.၂၅၅ ဘီလီယံသို႔ ၄င္း ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၇-၁၈ အေရာက္တြင္ ၃၀၄.၃၂၁ ဘီလီယံသို႔ ထပ္မံျပင္ဆင္ၿပီး ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၀၂ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ၾကားမွာ ( ၇ ) ႏွစ္ ၾကာခဲ့လို႔ ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္ ႏွစ္ဆ ေက်ာ္တုိးတာဟာ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၉ နဲ႔ ၂၀၁၂ ၾကား ႏွစ္ဆေက်ာ္ ၂၇၁.၂၅၅ ဘီလီယံထိ တိုးတာနဲ႔ ၊ ၂၀၁၂နဲ႔ ၂၀၁၇ ၾကား ၃၀၄.၃၂၁ ဘီလီယံထိ ျပင္ဆင္တာကေတာ့ အလြန္မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ ကာလျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၆-၁၇ မွာ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေငြ ၂၃ ဘီလီယံကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္က ေျပာသည္။

တည္ေဆာက္ေရးအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအေနျဖင့္ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ ကုန္က်ေငြစရိတ္ကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရၿပီး အဆုိပါ ျမစ္သာတမံစီမံကိန္းတြင္  ၂၀၁၆-၁၇  အထိ  ခန္႔မွန္းေငြ  ၂၂၁.၂ ဘီလီယံတြင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ ကုန္က်ေငြကိုလည္း သန္းေပါင္း ၂၉၂၀  ေက်ာ္ ၊ ၃ဘီလီယံ နီးပါး အထိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားသည္ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

“၃ ဘီလီယံဆုိတာ ျမစ္ကူးတံတားတစ္စင္းတည္ေဆာက္လို႔ရပါတယ္။ ဒီလို ေငြပမာဏလည္း အပိုေဆာင္း တြက္ခ်က္ထားၿပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ တမံမုန္တိုင္းလိုမ်ိဳးကို အေၾကာင္းျပလို႔လည္းမသင့္ေတာ္ပါဘူး။ဒီလို ကိစၥျဖစ္ေပၚခဲ့ရင္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ အစီရင္ခံစာ တိက်စြာ ထားရွိရမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ္။ ေစ်းတက္တိုင္းလည္း (Estimate) အက္စတီမိတ္ ေျပာင္းခြင့္မရွိဘူးဆုိတာကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ အခုလို ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ တုိးျမွင့္ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ ဆည္ေျမာင္းတာတမံ တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြဆုိတာဟာ ဌာနရဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္၊ ကိုယ္တုိင္ပုံစံထုတ္ ကိုယ္တိုင္ပစၥည္း၀ယ္ယူ ၊ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကတာျဖစ္လို႔ အနီးစပ္ဆုံးမွန္ကန္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ကိုခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတ္ာကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ကလည္း ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ    အဆိုပါ ေငြ ၃၄ ဘီလီယံကို ထပ္မံတိုးျမွင့္ေတာင္းခံျခင္း ကိစၥသည္  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတ္ာမွ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ၃၅/၂၀၁၇ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္ မူ၀ါဒ အေပၚတြင္ ရပ္တည္ထားသည့္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မညီ ညြတ္လွ်င္ ဘယ္ဌာနကိုမဆုိ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

“ေနာက္ပိုျပီးကြ်န္မတို႔ စိုးရိမ္စရာ ရွိေနတယ္။ ဘာလဲဆုိေတာ့ ဒီစီမံကိန္းက အခုမွ ၉၃ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပဲ ၿပီးေသးတယ္။ အဲ့ေတာ့ မၿပီးေသးတဲ့ အထဲမွာလည္း အခုထပ္ၿပီးေတာ့ ၃၄ ဘီလီယံ ကြ်န္မတို႔ကို လာေတာင္းတယ္။ ေတာင္းေတာ့ လည္း ခုနက ကြ်န္မတင္ျပခဲ့တဲ့ အတိုင္းပဲ ဒါဟာျပီးမွာလားဆုိေတာ့လည္း မၿပီးေသးဘူး။ ေနာက္ထပ္ထပ္ၿပီးေတာင္းဦးမယ္။ ေတာင္းမွာက ဘယ္ေလာက္ေတာင္းမလဲဆုိတာလည္း အစီစဥ္မရွိဘူး။ ဒါခုနကတုန္းက ကြ်န္မတင္ျပခဲ့တဲ့ အတိုင္းပဲ။ ဒီဌာနရဲ႕ စီမံကိန္းဒါရိုက္တာ  ကိုယ္တိုင္ေျပာသြားတာ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ကုန္မယ္ဆုိတာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိေသးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္မယ္၊ လုပ္ၿပီးလုိ႔မွျပန္ၿပီးထပ္ေတာင္းမယ္ဆုိေတာ့ ဒီလို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ခ်ိိဳးေဖာက္ေနတဲ့ ကိစၥကို ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးမယူဘဲနဲ႔ ေတာ့ ကြ်န္မတို႔ဒီဟာက ကြ်န္မတို႔ တိုင္းျပည္မွာေပါ့ ။ ကြ်န္မတို႔ အခုဆို ကြ်န္မတို႔ တုိင္းျပည္မွာ အင္မတန္စိုးရိမ္ပူပန္ေနရတဲ့ လုိေငြျပ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ အေျခအေနေပၚမွာ ရွိေနတာမ်ိဳးမွာ ၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခုက ထင္သလိုစည္းကမ္းမဲ့ သုံးစြဲတာမ်ိဳး ကြ်န္မတို႔ ခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူး” ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

ျမစ္သာေရေလွာင္တမံသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ျပင္သာေက်းရြာအနီး ျမစ္သာျမစ္၌ ေရဆင္းဧရိယာ ၇ဝဝ စတုရန္းမိုင္၊ တမံအျမင့္ ၂ဝ၅ ေပ၊ ေက်ာက္ျဖည့္တမံ(ဇုန္အမ်ိဳးအစား) ေရေလွာင္တမံကို ၂ဝဝ၂-၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္ကာ ဧကေပ ၃၇၇၆ဝဝ ေရသိုေလွာင္ထားႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။