တိုင္းရင္းသားထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာ (၈) တြင္က်င္းပမည္

.

Photo -  NCA-S EAO

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၄ ။              ။ တစ္နုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀း ( NCA-S EAO Summit) ကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ညီလာခံတြင္  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းအေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ မဟာ ဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးကိစၥ၊ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမျပဳရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား ကိစၥတို႔ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ NCA-S EAO စုဖြဲ႔မႈမ်ားကိစၥႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကိစၥအပါအ၀င္ NCA-S EAO ၏ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ပ္အတည္းရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္တယ္လို႔ အခုိင္ အမာ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္အခ်က္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ မလြဲမေသြရေအာင္ အေျဖထုတ္ရမယ့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကား အျမန္ေတြ႕ဆံုဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အျမန္ထုိင္ႏို္င္ဖို႔လိုတယ္။ ႏွစ္အခ်က္ အေနနဲ႔ က်န္တဲ့ ေျမျပင္တိုက္ပြဲေတြရပ္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာရင္း ဒီ process ျဖစ္စဥ္ထဲပါေအာင္ ႀကိဳးစားရဦးမယ္။ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ သံုးအခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မယ့္ မူေတြ ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ အာဏာခြဲေ၀မႈပံုစံလိုဟာမ်ဳိးကို အတူတကြ အေျဖရွာဖို႔လိုတယ္ ”  ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲကေျပာသည္။