ဖမ္းဆီးထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးကို ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ဟု TNLA ဆုိ

.

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၄ ။           ။ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ရိွ နန္းမိုဟြမ္ ဆုိသည့္ အမ်ဳိးသမီးကို ဖမ္းဆီးထားၿပီး ယင္းအမ်ဳိးသမီးကို ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၃ ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု တအာင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ TNLA က စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါအမ်ဳိးသမီးသည္ TNLA အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အျပင္းအထန္ ထိခုိက္ေသဆံုးသည္အထိ တာဝန္ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ TNLA ဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ အျပစ္ေပးအေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ နန္းမိုဟြမ္ကို TNLA ဗဟိုတရားရံုးမွ စတင္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီရင္ခ်က္ ခ်မည့္ ေန႔တြင္ နန္းမိုဟြမ္၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ဆံုးျဖတ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သြားရန္ စီစဥ္ ေပးသြားမည္ဟု TNLA  ဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အတြင္းပိုင္း၌ နန္းမိုဟြမ္၏ ေနအိမ္သို႔ TNLA အဖြဲ႔မွ ဆက္ေၾကးလာေတာင္းၿပီး ျပန္အထြက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ TNLA တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး တစ္ဦးအဖမ္း ခံခဲ့ ရသည္။ ယင္းကိစၥတြင္ နန္းမိုဟြမ္မွ သတင္းေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု TNLA ဘက္က စြပ္စြဲေျပာဆုိ ထားသည္။ထို႔အျပင္ နန္းမိုဟြမ္ကို TNLA အဖြဲ႕က ၾသဂုတ္  ၁၇ ရက္တြင္ ၎၏ ေနအိမ္၌ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

TNLA ၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ TNLA ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆိုထား သည္။

နန္းမိုဟြမ္ အဖမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္မႈမ်ား ရိွလာႏိုင္ၿပီး ရွမ္းႏွင့္ တအာင္းပေလာင္လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း နမ့္ခမ္းေဒသခံလူငယ္မ်ားကြန္ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။