ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအသင္းပါ၀င္မည့္ ၂၀၂၀ အိုလံပစ္ အာရွဇုန္ ေျခစစ္ပြဲ ပထမအဆင့္ ပြဲစဥ္ဇယားထြက္ေပၚ

.

စက္တင္ဘာ ၃ ။         ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အိုလံပစ္အသင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ (Women’s Olympic Football Tournament 2020 Asia Qualifiers Round 1) ၂၀၂၀ အိုလံပစ္အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ အာရွဇုန္ေျခစစ္ပြဲ ပထမအဆင့္အတြက္ အုပ္စုႏွင့္ ပြဲစဥ္ဇယား ထြက္ေပၚလာသည္။

၂၀၂၀ အိုလံပစ္ အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ အာရွဇုန္ ေျခစစ္ပြဲ ပထမအဆင့္ အုပ္စု C တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရွင္ ျမန္မာႏွင့္အတူ အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ ပါ၀င္ေနသည္။

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ မွ ၁၃ ရက္အထိ ေျခစစ္ပြဲစဥ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ခံက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ နီေပါ၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

ေျခစစ္ပြဲပထမအဆင့္ကို အုပ္စု ေလးစုခြဲကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္စုထိပ္ဆံုးႏွစ္သင္းစီႏွင့္ အေကာင္းဆံုး တတိယရသည့္ ႏွစ္သင္း၊ စုစုေပါင္း ၁၀ သင္းမွာ ဒုတိယအဆင့္သို႔ တက္လွမ္းခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအဆင့္တြင္ အသင့္ေစာင့္ႀကိဳေနသည့္ ဗီယက္နက္၊ ဥဇဘတ္ကစၥတန္ႏွင့္ ပထမအဆင့္မွတက္လာေသာ ၁၀ သင္း၊ စုစုေပါင္း ၁၂ သင္းမွာ အုပ္စု သံုးစုခြဲကာ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္စုဗိုလ္ ၃ သင္း မွာ တတိယအဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

တတိယအဆင့္တြင္ အသင့္ေစာင့္ႀကိဳေနသည့္ ၾသစေၾတးလ်၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္း စသည့္ အသင္း ငါးသင္းႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္မွ တက္လာသည့္ အသင္း သံုးသင္း၊ စုစုေပါင္း ရွစ္သင္းမွာ အုပ္စု ႏွစ္စုစီခြဲၿပီး ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကမည္ျဖစ္သည္။ အုပ္စုတစ္ခုစီမွ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ ႏွစ္သင္း၊ စုစုေပါင္း ေလးသင္းမွာ စတုတၳအဆင့္သို႔ တက္လွမ္းခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

စတုတၳအဆင့္တြင္ တဖက္အုပ္စုဗိုလ္ ႏွစ္သင္းႏွင့္ အျခားတဖက္အုပ္စုမွ ဒုတိယ ႏွစ္သင္းတို႔ အိမ္၊ အေဝး ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အႏိုင္ရသည့္ ႏွစ္သင္းမွာ ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၂ မွ ၾသဂုတ္ ၈ ထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ မည္ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရွင္ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးအသင္းမွာ အလိုအေလ်ာက္ ေျခစစ္ပြဲ ေအာင္ျမင္ထားသည္။