ၾကားျဖတ္တြင္ မဲဆြယ္မည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ႏွင့္ေနရာမ်ားကို မန္းေရြး/ေကာ္ကို အသိေပးရမည္

.

မႏၲေလး၊ စက္တင္ဘာ ၂ ။            ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝရန္ႏွင့္စုေဝးေဟာေျပာမည့္ေနရာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးရွိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

"ပန္းဖလက္ျဖန္႔ေဝခြင့္ရဖို႔က ျပန္/ဆက္မွာ တင္ရမယ္။ စုေဝးေဟာေျပာမယ့္ေနရာ၊ လူဦးေရစာရင္းကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံးခြဲေတြမွာ တင္ရပါမယ္။"ဟု ဦးရွိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

မဲဆြယ္စည္းရုံးသည့္ေနရာတြင္ ပါတီတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မဆုံႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အခ်ိန္မ်ား ခြဲေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ ပါတီတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆုံပါက ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေရြး/ေကာ္မွ သိရသည္။

"ပါတီေတြ မဆုံေအာင္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးမယ္။ ဆုံရင္ ေျပာလို႔မရဘူး။သူ႔ အားေပးေထာက္ခံသူ၊ ကိုယ့္ အားေပးေထာက္ခံသူခ်င္းလည္း ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ေတြ လႊဲေပးပါမယ္။" ဟု ဦးရွိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင္႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မဲဆႏၵနယ္တို႔တြင္ NLD၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၊ တစည၊ NDF၊ SNLD စသည့္ပါတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၆ ဦးတို႔ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ရက္ေပါင္း ၆၀ စည္းရုံးေဟာေျပာခြင့္ ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ ရိွၿပီး  တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ၆ ေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁ ေနရာ အသီးသီး လစ္လပ္ေနသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္း၊  ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မဲဆႏၵနယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တို႔ လစ္လပ္ေနသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံမဲဆႏၵနယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြမဲဆႏၵနယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္တို႔ လစ္လပ္ေနၿပီး အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၂)တို႔ လစ္လပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။