ကုလအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာအစိုးရ လက္မခံ

.

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁ ။              ။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ခံႏုိင္ျခင္းမရိွဟု ျမန္မာအစိုးရက တံု႔ျပန္ေျပာဆိုထားသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း၌ စိတ္ဝမ္းကြဲမႈ ၊ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈမ်ားကိုသာ ပုိမုိျဖစ္ေပၚ ေစမည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာေတြ႕ရွိရသည္ဟု အစိုးရဘက္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းႏိုင္ေျခအေပၚ စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ယင္းအဖြဲ႕၏ ေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္ကို လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယင္းအစီရင္ခံစာကို အခ်ိန္ကိုက္ ထုတ္ျပန္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေပၚတြင္လည္း မိမိအေနျဖင့္ မ်ားစြာ သံသယရွိပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္၊ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ တံခါးဖြင့္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ တည္ေထာင္မႈ၊ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တုိ႔သည္ သမာသမတ္က်မႈ မရွိေစႏုိင္သလို ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အေျဖမ်ားကုိရွာေဖြေနသည့္  အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကိုပါ အဟန္႔အတားျဖစ္လာႏုိင္ေစမည္ကို စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေတြ႔ျမင္ရသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္၊ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီအစည္းအေဝး၌  ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္ရလိုမႈအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဒုကၡကို အျမတ္ထုတ္ရန္ အခ်ိန္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္း တာဝန္ရွိသူ ၆ ဦးအား လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ နိုင္ငံတကာ စစ္ရာဇဝတ္ တရား႐ုံး(ICC) ၌ စစ္ေဆးသင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားကို တားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။