ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ Invest Myanmar Summit 2019 က်င္းပမည္

.

ၾသဂုတ္ ၃၁ ။            ။ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္သြားရန္ရည္ရြယ္၍ Invest Myanmar Summit 2019 ကို ေနျပည္ေတာ္ MICC (II)တြင္ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေ၀ၿဖိဳး ကေျပာသည္။

Invest Myanmar Summit 2019 ကို ေနျပည္ေတာ္ MICC (II) တြင္၂၀၁၉ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ရက္မွ ၉ရက္ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"အဓိက ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလိုအပ္ခ်က္ေတြ အလားတူျပည္ပက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုသူေတြကို တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ သေဘာေပါ့။ ဒီလိုလုပ္ရင္းနဲ႔ UMFCCI ကဒီပြဲကို ဦးေဆာင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ တာ၀န္လည္းရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ သေဘာပါ" ဟု ဦးေ၀ၿဖိဳး ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ပုဂၢလိက႑ႏွင့္ အစိုးရက႑ နွစ္ ခုလံုးမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသာမက မႏၱေလး၊ ရွမ္း၊ ဧရာ၀တီ၊ ကရင္၊ မြန္၊ တနသၤာရီစသည့္ ေဒသမ်ား တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

"အဓိက ဒီပြဲမွာစင္ေပၚတက္ၿပီးစကားေျပာမွာမဟုတ္ဘူး။ Panel ႏွစ္ခုေတာ့ရွိမယ္။ အဖြင့္မွာတစ္ခု အပိတ္မွာ တစ္ခုရွိမယ္။ ဒါေပမယ့္ၾကားအခ်ိန္ေတြမွာ တကယ့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဘာေတြရွိမယ္ဆိုတာကို ပုဂၢလိကေကာ၊ အစိုးရေကာျပမယ္။ စီးပြားေရးသမားအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းဖလွယ္ၿပီး အလုပ္တကယ္ျဖစ္ေအာင္ ဦးစား ေပးေစခ်င္တယ္" ဟု ဦးေ၀ၿဖိဳး က ဆက္ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာရန္အတြက္ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယ၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံမ်ားကို Invest Myanmar Summit 2019 သို႔ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

စက္မႈက႑ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ ခရီးသြားက႑၊ ေရထြက္လုပ္ငန္း၊ ပညာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ ေျမယာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အဆို ပါ အခမ္းအနားတြင္ အဓိကထားေဆြးေႏြးကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။