ရယ္ေမာသံ တညံညံ ၾကားရမယ့္ အိႏၵိယရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးသီးသန္႔ ဟာသေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား

.

ၾသဂုတ္ ၃၁ ။         ။ အိႏၵိယ ဟာသေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Femapalooza ဆိုတာကေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြကို ၀င္ၾကည့္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ပဲ သီးသန္႔က်င္းပတဲ့ ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြကို တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္၊ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ တို႔ကို ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။

Femapalooza ပြဲ ဆိုတာကေတာ့ အိႏၵိယအမ်ဳိးသမီးေတြ ႏိုင္ငံမွာ ဖိႏွိပ္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ အေျခအေနေတြေအာက္ကေန ခုခံကာကြယ္ရပ္တည္ႏိုင္ေစေအာင္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ဟာသျပက္လံုးေတြကုိ တင္ဆက္အသံုးေတာ္ခံတဲ့ ပြဲမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းပြဲမ်ဳိးမွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီး လူ႐ႊင္ေတာ္ေတြကပဲ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး ပရိသတ္ေတြပဲ ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေတြသာ နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္း ႀကီးစုိးထားတဲ့ အိႏၵိယလို ႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာေတာ့ ခုလိုမ်ဳိး အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ရယ္စရာ ဟာသေတြ တင္ဆက္ေပးျခင္းက သူတို႔အတြက္ အက်ဳိး႐ွိ တုိးတက္ေစႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း Femapalooza တည္ေထာင္သူ Jeeya Sethi က ေျပာပါတယ္။

အိႏၵိယမွာ ဆိုရင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔က မၾကာခဏ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြအျဖစ္ ႐ွိေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြကိုလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အ႐ိုးစြဲေနတဲ့ သမား႐ုိးက်ပံုစံကားခ်ပ္ေအာက္မွာပဲ လိုက္နာရမယ္လို႔ အယူရွိေနခဲ့ပါတယ္။

Femapalooza ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္အတြင္း မတူညီတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြမွာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေပါင္း ၃၅ ခုအထိ စီစဥ္က်င္းပေပးထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 ဒီလိုပြဲမ်ဳိးေတြက တကယ္တမ္းမွာ အမ်ဳိးသမီး လူ႐ႊင္ေတာ္ေတြအတြက္ေရာ၊ အျခားအမ်ဳိးသမီးအားလံုးအတြက္ပါ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေနရာအ၀န္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ Sethi က ေျပာသြားပါတယ္။