တ႐ုတ္က ေျမေတြ ၀ယ္ေန၍ ျပင္သစ္လယ္သမားေတြ ဆႏၵျပ

.

ပါရီ၊ ၾသဂုတ္ ၃၀ ။         ။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြက ေျမေတြ ၀ယ္ယူေနတာကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပင္သစ္ေတာင္ပိုင္း မာစ္ေဒသမွာ ျပင္သစ္လယ္သမားအသင္းက တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက ဆႏၵျပၾကပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာမွာ ေကာ္ပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးရာ  အယ္လီယာနဲ႔ အင္ဒရီအရပ္ေတြမွာ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးက ေျမဟတ္တာေပါင္း ၂၇၀၀ အထိ ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္။

ဒီ၀ယ္ယူမႈေၾကာင့္ ျပင္သစ္္လယ္သမားေတြအတြက္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္စိုက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီေတြဟာဆိုရင္လည္း ျပင္သစ္မွာ ေျမယာ၀ယ္ယူမႈေတြ၊ ငွားရမ္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။

လူဦးေရ ၁ ဒႆမ ၄ သန္းကို ေကၽြးေမြးႏိုင္ဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ခုလို ျပည္ပမွာ ေျမယာ၀ယ္ယူမႈေတြ လုပ္ေဆာင္လာတာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆-၂၀၀၈ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအက်ပ္အတည္းအတြင္း   ေကာက္ပဲသီးႏွံေစ်းေတြ  ထိုးတက္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခား ေျမယာ၀ယ္ယူမႈေတြဟာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းမွာ လယ္သမားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံမႈတစ္ခုအတြင္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ေျမယာေတြကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြ ၀ယ္ယူေနၾကတာေတြကို ရပ္တန္႔ပစ္မည္လုိ႔ ကတိေပးထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။