ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္ MyCO တြင္ ေန႔စဥ္ကုမၸဏီအသစ္ ၁၀၀ ခန္႔မွတ္ပံုတင္ေန

.

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၃၀ ။             ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ၂၀၁၇ ႏွင့္အတူ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္စတင္အသက္၀င္လာသည့္ Myanmar Companies Online (MyCO) စနစ္တြင္ ေန႔စဥ္မွတ္ပုံတင္ေနသည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းအသစ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ ရွိေနသည္ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) မွ သိရသည္။

MyCO စနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီအသစ္ႏွင့္ အေဟာင္းမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား ေပးသြင္းျခင္း၊ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္႐ုံးႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ာအားလုံကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

MyCO စနစ္စတင္သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၀က္ဆိုက္ဒ္၌ နည္းပညာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ႔ရၿပီး ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအပတ္ ၁၂ ရက္ေန႔ခန္႔မွစ၍ မွတ္ပုံတင္သည့္ ကုမၸဏီအသစ္မ်ား တိုးလာခဲ႔သည္ဟု MyCO စနစ္ကို အဓိကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးမင္း က ေျပာသည္။

"ဒီကေန႔အထိမွတ္ပုံတင္ၿပီးတဲ႔အေျခအေနက မွတ္ပုံတင္အသစ္ေပါ့ေနာ္ ၁၅၆၄ ခုရွိတယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွတ္ပုံတင္တဲ႔သူေတြရဲ႕အေျခအေနသိႏုိင္ေအာင္ Counter လည္း ေဖာ္ျပထားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေန႔တဓူ၀ Register ဘယ္ႏွစ္ခုရွိတယ္။ Total Register လည္း ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ အဲဒါေတြလည္း လိုအပ္ရင္ ထပ္ၿပီးေတာ႔ Modifiey လုပ္ေပးမယ္ေပ့ါေနာ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုၿပီးရယူရလြယ္ေအာင္ ေပါ့ေနာ္" ဟု ဦးမ်ိဳးမင္း က ဆိုသည္။

မွတ္ပုံတင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲရွိပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားေပးထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီအသစ္အခ်ိဳ႕ကသာ ေမးျမန္းမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

"လုပ္ငန္းထူေထာင္လုပ္ကိုင္လိုတဲ႔ ဆႏၵေပါ့ဗ်ာ။ ႏုိင္ငံတုိင္းကကုမၸဏီအသစ္ေထာင္တာကို ေစာင့္ၾကည့္ရတယ္။ ကုမၸဏီအသစ္ေထာင္တာက်ေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္လိုစိတ္က်တဲ႔သေဘာ ဒါအခုပုံမွန္ေန႔စဥ္ကို အသစ္က ၁၀၀ ေက်ာ္ ကုမၸဏီေထာင္ေနတယ္ ဒါေလးကိုေျပာခ်င္တယ္" ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔အထိစာရင္းမ်ားအရ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၇၀၇၈ ခု တြင္ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၅၅၁၁ ခု၊ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီအသစ္ေပါင္း ၁၅၆၇ ခု ပါ၀င္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ ၁၉၁၄ သို႔မဟုတ္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အထူးကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ရွိရင္းစြဲကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ MyCO စနစ္တြင္ ၆ လအတြင္း ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ ရမည္ျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ပါက စာရင္းမွပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္သလို ဒဏ္ေၾကးေငြလည္း ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။