ယခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္၀က္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ျပည့္မီႏိုင္ဖြယ္ မရွိ

.

ဓာတ္ပုံ-မ်ိဳးျပည့္သင္း

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ။           ။ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္၀က္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံပမာဏကို ျပည့္မီႏုိင္ဖြယ္မရွိေသးေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA) ၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သစၥာလမ္းရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA) တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုလုံးစာအတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏအျဖစ္ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံခန္႔ ၀င္ေရာက္လာရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ဘ႑ာႏွစ္၀က္ျဖစ္သည့္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၆ လတာအတြင္း ၃ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသ္ာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဧၿပီလ မွ ၾသဂုတ္လ အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၃ ဘီလီယံေလာက္မွန္းတာ ကၽြန္ေတာ္႔အမွန္းေတာ႔ စက္တင္ဘာဆိုရင္ေတာ႔ ျပည့္မီဖို႔ေတာ႔ လိုမယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အခု ၁.၅ ဘီလီယံေလာက္ေတာ႔ ရေနတယ္ဆိုေတာ႔ေလ။ ဒီစက္တင္ဘာ တစ္လလုံး က်န္ေသးတယ္။ ဒီရက္ပိုင္းေတြလည္းရွိေသးတာကိုး။ ရွိေတာ႔ ထပ္တိုးတာနဲ႔ ဘာနဲ႔ဆိုေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ေက်ာ္သြားလိမ္႔မယ္လို႔မွန္းတယ္"ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA) ၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မျပည့္မီႏိုင္ျခင္းမွာ ျပည္တြင္းအေရးကိစၥတစ္ခုအေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ အထင္ျမင္လြဲမွား ေနျခင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္၀က္ျဖစ္သည့္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ ကာလမ်ားသည္ မိုးတြင္းကာလျဖစ္ေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၾသဂုတ္လအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၆၅ ခုမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတိုးျမင့္ျခင္းတို႔မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၀၉ ဒႆမ ၂၇၂ သန္း (၁ ဒႆမ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္)၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁၇၁ ဒႆမ ၁၀၀ သန္း ၀င္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနခဲ႔သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၅ လတာ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၁၄၈၀ ဒႆမ ၃၇၂ သန္း (၁ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံ ေက်ာ္) ၀င္ေရာက္ထား၍ က်န္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၃ ဘီလီယံ ျပည့္မီႏုိင္ေခ်မရွိဘဲ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိေနႏုိင္ေၾကာင္း ဦးသန္းေက်ာ္ေအာင္မွ ခန္႔မွန္းထားသည္။