ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ၾကားနာ စစ္ေဆး

.

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ။           ။ ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ေဖ့ဘုတ္စ္ဆယ္လီတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္တြင္   ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအမႈအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးမွ ရာဇဝတ္ျပင္ဆင္မႈအမွတ္ ၂၉၆(ခ)ျဖင့္ တိုင္းတရား လႊတ္ေတာ္တြင္  ျပင္ဆင္မႈျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ တိုင္းဥပေဒအရာရွိက အဆိုပါအမႈမွာ တိုင္းျပည္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူစိတ္ဝင္စားသည့္ အမႈျဖစ္ျခင္း၊ မႈခင္းဆရာဝန္ႏွင့္ တရားလိုျပသက္ေသ ၇ ဦး စစ္ေဆးရန္က်န္ရွိေနၿပီး ျပင္မႈတင္သြင္းရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္ စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းအမႈအား ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္ ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ လဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။

စြပ္စြဲခံရသူမ်ားဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ ေရွ႕ေနမ်ားကလည္း တရားလို တိုင္းဥပေဒအရာရွိ တင္ျပေသာ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ဝင္စားသည့္ အမႈျဖစ္သည္ဆိုျခင္းမွာ   ေသဆံုးသူ ေအာင္ရဲေထြးမွာ ေဖ့ဘုတ္စ္ဆယ္လီတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားမႈရွိတိုင္း ျပန္ၿပီး တရားစြဲဆိုရမည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းမွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ႐ုံးေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္လဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။

အမႈအား ရုပ္သိမ္းရန္ ေသဆံုးသူ၏ မိသားစုမ်ားကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္အတြက္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးမွ ရန္ကုန္တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ႐ုပ္သိမ္းအမိန္႔ျပန္လည္က်ေရာက္လာသည့္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စြဲခ်က္မတင္မီ အမႈ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  တရားလိုဘက္မွ ႐ုံးေတာ္သို႔ တင္ျပခ်က္မ်ား မွာအားနည္းၿပီး အမႈအားဆက္လက္စစ္ေဆးရန္ မသင့္ဘဲ ႐ုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္းစြပ္စြဲခံရသူမ်ားဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ ေရွ႕ေနမ်ားက ေလွ်ာက္လဲခ်က္တင္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  တိုက္႐ုိက္မဟုတ္ေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးပိုင္းတြင္ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အျခားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအား တိက်စြာစိစစ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ လမ္းညႊန္မွာ ၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လမ္းညႊန္မွာၾကားအၿပီး ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးခဲ့သည့္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ- ၃(ဂ)အရ ေက်ာ္ေဇာသတင္းအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးခဲ့သည့္အမႈအား ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဒုခ႐ုိင္တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က သက္ေသအစံုစစ္ေဆးၿပီးစီးမႈမရွိေသးဘဲ စြဲခ်က္မတင္မီ အမႈ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ကို ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ- ၄၉၄(က)အရ သန္းထြဋ္ေအာင္ (ခ) သားႀကီး၊ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ (ခ) ေအာင္ေလးႏွင့္ ေက်ာ္ေဇာဟန္ (ခ) ေက်ာ္ေဇာတို႔ ၃ ဦးကို အမႈလႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကို အမႈမွ စြဲခ်က္မတင္မီ လြတ္ေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ အား ေဝဖန္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။