ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ယူ ၁၆၊ ယူ ၁၉ အသင္းမ်ား စင္ကာပူႏွင့္ ေျခစမ္းကစားမည္

.

ၾသဂုတ္ ၂၈ ။            ။ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ ၁၆၊ ယူ၁၉ အသင္းမ်ားႏွင့္ စင္ကာပူ အမ်ိဳးသမီး ယူ ၁၆ ၊ယူ ၁၉ အသင္းတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျခစမ္းပြဲ (၂)ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စင္ကာပူအမ်ဳိးသမီး အသင္း ၂ သင္းသည္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရန္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း MFF မွ ထုတ္ျပန္သည္။  

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ယူ ၁၆ အသင္းသည္ စက္တင္ဘာလအတြင္း က်င္းပမည့္ AFC U16 Women Championship Qualification Round 1 ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရွိေနၿပီး ၿပိဳင္ပြဲႀကိဳျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ စင္ကာပူ အမ်ိဳးသမီးအသင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေျခစမ္းပြဲကစားမည္ ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူအမ်ိဳးသမီး ယူ ၁၆ အသင္းႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ယူ ၁၆ အသင္းတို႔ ပထမေျခစမ္းပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔၊ ညေန ၄ နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ ေျခစမ္းပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ယူ ၁၆ အသင္း နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒၚစန္းစန္းသိန္းက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နည္းျပအဖဲြ႕ဝင္ ၈ ဦး၊ ကစားသမား ၂၅ ဦးတို႕ျဖင့္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕တြင္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေန သည့္ အသင္းျဖစ္သည္။

ယူ ၁၉ အမ်ဳိးသမီးအသင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ 2019 AFC U-19 Women's Championship Qualification ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ရွိေနၿပီး ၿပိဳင္ပြဲႀကိဳျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ စင္ကာပူ ယူ ၁၉ အမ်ိဳးသမီးအသင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန ညေန ၆ နာရီ ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီတို႔တြင္ ေျခစမ္းပြဲ ၂ ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ယူ၁၉အသင္းကို နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒၚသက္သက္ဝင္းက ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နည္းျပ အဖြြဲ႕ဝင္ ၉ ဦး၊ ကစားသမား ၃၁ ဦးတို႔ႏွင့္ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ေနသည့္ အသင္းျဖစ္သည္။