သယံဇာတေရာင္းၿပီး ေငြမရွာခ်င္ေသာေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံေျပာၾကား

.

ဓာတ္ပံု-မင္းမင္း
 

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ။          ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သိကၡာရိွရိွ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္  အစိုးရအေနျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတမ်ားကို ေရာင္းၿပီး   ေငြမရွာခ်င္ေသာေၾကာင့္  ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“မွ်တေအာင္လို႔ ကြ်န္မတို႔ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ လုပ္ပါမယ္။ ေပးတဲ့လူေတြေရာေပါ့ေနာ္။ ေပးတဲ့လူေတြအတြက္လည္း မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္လို႔၊ အစုိးရအတြက္လည္း မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္လို႔၊ အစိုးရ အတြက္ဆုိတာ အစုိးရဟာ ႏိုင္ငံ့အတြက္ သုံးဖို႔ေငြလို လို႔ပါ။ ဒီအခြန္အေကာက္ေတြ မရွိဘဲနဲ႔ ကြ်န္မတုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ သယံဇာတပစၥည္းေတြကို ေရာင္းခ်ၿပီးေတာ့ ေငြရွာတဲ့ကိစၥမ်ဳိး ကြ်န္မတို႔ မလုပ္ခ်င္ပါဘူး” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သာမန္ျပည္သူမ်ားတို႔ထံမွ ေခြ်းႏွဲစာမ်ားကို ျဖတ္ယူျခင္းမဟုတ္ပဲ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ျပန္လည္သုံးစြဲရန္သာျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန(၁)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံသည့္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းရွိန္၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦး၀င္းရွိန္က ေဆာက္လုပ္ေရး တိုက္ခန္းမ်ား က႑တြင္ ျပည္တြင္းမွ ၀ယ္ယူသူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံျခားမွ ၀ယ္ယူသူမ်ား အေပၚတြင္ အခြန္ႏႈန္းမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေသခ်ာစြာေဆြးေႏြးၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေမးျမန္းခဲ့သည္။

“၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အေျခပစၥည္းကရတဲ့ အခြန္အခ လိုင္းတားလိုက္ပါ။ ေပါင္းထားပါ။ ဒုတိယ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ အေျခပစၥည္းက ရတဲ့တိုက္ခန္းေတြက ရတဲ့ေငြ၊ အခြန္အခရတဲ့ေငြ လိုင္းတားလိုက္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ရမယ့္ အခြန္အခေငြ လိုင္းတားလိုက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အခြန္ႏႈန္းေတြအတြက္ ေလွ်ာ့ၿပီးမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ အကယ္၍ မ်ား ၁၈ ထက္ကို က်သြားမယ္ဆုိရင္ လိုအပ္တဲ့ဘ႑ာေငြအားလုံးကုိ ကြြ်န္ေတာ္တို႔ဒီ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္အသင္း ဥကၠ႒တစ္ေယာက္အေနနဲ႔တာ၀န္ယူျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလုံးစုေပါင္းၿပီးေတာ့ ျဖည့္တင္းၿပီးတာ့ ေလ်ာ္ပါမယ္” ဟု ဦး၀င္းရွိန္က ေမးျမန္းရာတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ခိုင္မာႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ အသုံးစရိတ္ အတြက္ လုံေလာက္သည့္ အခြန္အေကာက္ပမာဏမ်ား ရရွိရန္လိုအပ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုံးက ၀ုိင္း၀န္းျပီးကူညီေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  “ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ အခြန္ေတြက အေသသတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ အခ်ိန္ကာလအားေလ်ာ္စြာ လိုရင္လုိအပ္သလို ေျပာင္းလဲရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔လည္း ဒါကို ေခါင္းထဲမွာ ထားပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ရႈံးခဲ့လို႔ရွိရင္ အားလုံးျပန္ဆပ္မယ္ဆုိေတာ့လည္း ကြ်န္မတို႔ ဒီဟာကို ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပ့ါနဲ႔ စဥ္းစားေပးဖို႔ ႀကိဳးစားပါမယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး၊ ေဒၚလာေစ်းအတက္အက်အပါအ၀င္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။