ဇူလိုင္လမွ စတင္ခဲ့ေသာ ေရေဘးတြင္ ေသဆံုးသူ ၂၃ ဦးအထိ ရွိလာ

.

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၇ ။        ။ ျမစ္ေရျမင့္တက္မႈႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈျဖစ္ပြားကာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အႏွံ႕တြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ လူ၂၃ ဦးေသဆံုးခဲ႔ ရေၾကာင္း အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေရေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ လူေသဆံုးခဲ႔ရသည့္ေဒသမ်ားထဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္မွာ ေသဆံုးသူ ၆ ဦး ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ကရင္ျပည္နယ္မွာ ၄ ဦး ျဖစ္သည္။

ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းၿပီးေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၁ ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁ ဦးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၁ ဦး ေသဆံုးခဲ႔ရေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားရဆဲေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၄ ဦး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃ ဦး၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၆ ဦး၊ ပဲခူးတိုင္းတြင္ ၄ဦး၊ မေကြးတိုင္းတြင္ ၂ ဦး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ၁ ဦး ေသဆံုးခဲ႔ရ ၿပီး စုစုေပါင္းေသဆံုးသူ ၂၃ ဦးထိရွိေနသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေရေဘးသင့္သူ တစ္သိန္းခြဲခန္႕ရွိခဲ့ရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၆၀ ကို ပိတ္သိမ္းၿပီးျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနေသးသည့္ စခန္း ၅၀ တြင္ လူဦးေရ ၁ ေသာင္း ၆ ေထာင္ေက်ာ္က်န္ရွိေနေသးသည္။

ၿပီးခဲ႔သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေရထပ္တိုးခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ စခန္း ၁၆ ခု လူဦးေရ ၁ ေသာင္း ေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုးရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားးေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း   ေရေဘးျဖစ္ပြားမႈမ်ားအတြက္ ေငြ ၇၉၇၆၀၈၉၈၆ က်ပ္အထိ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ႔ေၾကာင္းလည္း အစိုးရဘက္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။