ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးအေပၚ ရုရွားသံရံုး ျပန္ရွင္း

.

ၾသဂုတ္ ၂၅ ။             ။ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ ၾကား၀င္ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည္ဟူေသာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ပါရိွသည့္သတင္းေဆာင္းပါးအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ရုရွားသံရံုးမွ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္ “လာမယ့္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႐ုရွားၾကား၀င္ ေႏွာင့္ယွက္ဦးမွာလား” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ အတြဲ (၅၇)၊ အမွတ္ (၃၂၅)၏ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ စာမ်က္ႏွာ (၁၅)တြင္ ေအအက္ဖ္ပီ၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေဆာင္းပါးတြင္ လာမည့္ အေမရိကန္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွားဟက္ကာမ်ားသည္ ၀င္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ကို   ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ဟု ရုရွားသံရံုးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။  

ရုရွားသံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ ႐ုရွားႏိုင္ငံသမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဒီမီထရီ ပ်ယ္စေကာ့ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သည့္အတိုင္း ဆိုရလွ်င္ “မိုက္ခ႐ုိေဆာ့ဖ္” ကုမၸဏီက မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာဆုိေနသည္၊ မည္သို႔ေသာ ၀င္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ိဳးကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္၊ “႐ုရွားဟက္ကာမ်ား” ဆိုသည္မွာ မည္သို႔ေသာ အရာျဖစ္သည္ကိုပင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မသိၾကသည့္အျပင္ “ကရင္မလင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား သည့္ ႐ုရွားဟက္ကာမ်ား” ဟု ဆုိေသာ အေၾကာင္းအရာကို ပို၍ပင္ မသိၾကပါ။ လက္ေတြ႔က်သည့္ ကိစၥမ်ားကိုသာ အာ႐ံုျပဳရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခင္ကတည္းက အႀကံေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို အမွတ္ရေစခ်င္ပါသည္။ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ ပူးေပါင္းအလုပ္သမားအဖြဲ႔၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ ထိုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွတဆင့္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလားတူ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ထိုသို႔ ရုရွားမွ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သည့္ အေထာက္အထားမွ် မရိွဘဲ အမွန္တကယ္ လည္း မရိွေၾကာင္း ရုရွားသံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ရိွေနသည္ဟုလည္း ပါရိွသည္။

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာသည္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးစီးထုတ္ေ၀ေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတစ္ေစာင္ လည္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါကိစၥအေပၚ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ညေနပိုင္းအထိ တစံုတရာေျပာဆိုထားျခင္း မရိွေသးေပ။