မေကြးတိုင္းအတြင္းရိွ ပခုကၠဴတြင္ ပုဂၢလိကေရနံခ်က္စက္႐ုံမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသြားမည္

.

ပခုကၠဴ၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ။            ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ပုဂၢလိကေရနံခ်က္ဇုန္မ်ားအား စက္႐ုံဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ သြားမည္ဟု သိရသည္။

" ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက မေကြးတိုင္းမွာ ေရနံခ်က္ဖိုေတြ ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးဖို႔ အေၾကာင္းၾကားလာတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေမတၱာရပ္ခံၿပီး အေသးစား၊အလတ္စား၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရနဲ႔ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တို႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔မေကြးတိုင္းမွာ ေရနံခ်က္စက္႐ုံေတြ ျပဳလုပ္ခြင့္ျပဳဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္"ဟု မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳရာတြင္ တူးေဖာ္သည့္ေနရာ ျပန္႔က်ဲမႈမ႐ွိေစေရးအတြက္ ပခုကၠဴတစ္ေနရာတည္းတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္ကာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမေနရာ၊ လ်ွပ္စစ္၊ ေရတို႔အား အစိုးရမွ ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု  သိရသည္။

"အခုလို စက္႐ုံေတြအတြက္ ေနရာ႐ွာတဲ့အခါ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ထဲက ယာေျမဧက ၄၀၀ေက်ာ္ကို ေရနံခ်က္စက္႐ုံဇုန္ တည္ေထာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္"ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေရနံခ်က္စက္႐ုံဇုန္တြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား ေရနံခ်က္စက္႐ုံမ်ားကို အရည္အေသြးႏွင့္ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

" ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကားေတြဆိုင္ကယ္ေတြေမာင္းလို႔ရတဲ့ အဆင့္မွီတဲ့ ဆီေတြျဖစ္ေအာင္ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက စက္႐ုံေတြ ျဖစ္တဲ့ မန္းသံပုရာကန္၊ ေခ်ာက္၊ သန္လ်ွင္က ေရနံစက္႐ုံေတြလို အေသးစား၊ အလတ္စားေတြ ခြင့္ျပဳသြားမွာပါ” ဟု ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ ေရနံထြက္႐ွိရာေဒသအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံတည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ရက္လ်ွင္ ေရနံဂါလံ သုံးေထာင္မွ သုံးေသာင္းအထိ ထြက္႐ွိမည့္ စက္႐ုံမ်ားအားခြင့္ျပဳသြားမည္ဟု သိရသည္။