ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္စဥ္က ျပန္ေပးရန္က်န္သည့္ ၀ိုင္းကြက္အပိုမ်ားကို ေပးအပ္

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ။             ။ ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္စဥ္က ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအနက္မွ  ၿခံ၀ိုင္းက်ယ္ ၇၂၀၀ စတုရန္းေပ ေက်ာ္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေပးရန္က်န္ရွိသည့္ ၀ိုင္းကြက္မ်ားကို ယေန႔ ၾသဂုတ္ လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အထူးစီမံကိန္း ၂၀၀၇ တြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည့္ ေၾကညာခ်က္ ၇/၂၀၀၇ အရ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း   ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္ ဦးမင္းသူ က ေျပာသည္။

 “လယ္သိမ္း၊ ေျမသိမ္း၊ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရိွေစေရးအတြက္ကို စိစစ္ေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္ျပီးမွ၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကေန တာ၀န္ခံျပီးမွ လႊတ္ေတ္ာကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီးေတာ့မွ ေထာက္ျပခ်က္ကို စာရင္းဇယားေတြနဲ႔ ျပန္ကိုက္ျပီးမွသာ က်န္ရွိတဲ့ေျမကြက္ေတြကို ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈနဲ႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ရဲ႕ လုပ္ငန္းဆက္တစ္ခုပါပဲ”ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ၀ိုင္းကြက္အပို ေပးအပ္ျခင္းကို ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးတြင္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေပ၄၀-၆၀ ၀ိုင္းကြက္ အပို ထပ္မံရရွိခဲ့သည့္ ရြာမ်ားမွာ ဥတ(တ)ရသီရိျမိဳ႕နယ္ရွိ သစ္၀င္တိုင္းေက်းရြာ ႏွင့္ ဒိုးႏြယ္ေက်းရြာတို႔မွ အိမ္ေထာင္စု ၁၀တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းတို႔ကို ဇ၀နသိဒိၶရပ္ကြက္တြင္ ေပးခဲ့ကာ ယင္း အိမ္ေထာင္စု ၁၀ စုတို႔သည္ ယခင္က အစားထုိးေျမကြက္မ်ား ရရွိထားျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဲ့ဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ခုလိုပဲ ေက်းရြာေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီမူလ ေက်းရြာမွာ နစ္နာမႈ မရွိေအာင္ေပါ့ ။ ၀ိုင္းက်ယ္ျခံက်ယ္၊နဲ႔ အစဥ္အဆက္ ေနခဲ့ၾကတာေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြ နစ္နာမႈမရွိေအာင္ ရပ္ကြက္ေတြကို ေပ ၄၀-၆၀ ပတ္လည္ေတြ ခ်ေပးတဲ့ အခါက်ေတာ့၇၂၀၀ စတုန္းေပ သတ္မွတ္လိုက္ထက္ ေက်ာ္လြန္တဲ့ ဒီ၀ိုင္းက်ယ္ ျခံက်ယ္အိမ္ေထာင္စုေတြကိုက်ေတာ့ အဲ့ဒီခ်ထားေပးတဲ့ေနရာေတြမွာ အပို၀ိုင္းကြက္ တစ္ကြက္၊ မူလ ရရွိထားတဲ့ ၀ိုင္းကြက္ တစ္ကြက္အျပင္ အပို ၀ုိင္းကြက္တစ္ကြက္ အပိုေပးမယ္ဆုိျပီးမွ၊ ဒါ တစ္ကြက္ထပ္လည္းပိုမေပးရဘူး၊   ေပးမယ္ဆိုၿပီးွမွ ေၾကညာခ်က္ ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမိန္႔နဲ႔ ေၾကညာခ်က္ရွိခဲ့တယ္” ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ယခင္က ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၀ိုင္းျခံက်ယ္ႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ားကအဆုိပါ အပိုေျမကြက္မ်ားကို ေတာင္းဆုိခဲ့ရာတြင္ တရားစြဲဆုိခံထားရသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 “ဒီအေပၚမွာ ေတာင္သူေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိၾကတယ္။တရားစြဲခံရတယ္။ ေပးထားတဲ့ အကြက္ေပၚမွာေနတဲ့အေနအထားမ်ိဳးမွာေတာင္ တရား၀င္ အသိအမွတ္မျပဳခံရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တရား၀င္ ျဖစ္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန စိစစ္ျပီးေတာ့မွ ခုလိုမ်ိဳး ေျမေပးမိန္႔ေတြေပါ့ ။ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ဦးမင္းသူက ဆိုသည္။