ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ စက္တင္ဘာလတြင္ မွတ္ပံုတင္မည္

.

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၄ ။          ။ ကခ်င္ပါတီ ၄ခုေပါင္းစည္းထားေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSP) ကို စက္တင္ဘာလထဲတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဖာင္ယူးဘရန္လီ ကေျပာသည္။

၂၀၂၀တြင္က်င္းပမည့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ပါတီမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကခ်င္ပါတီ ၄ ခု ပူးေပါင္းကာ KSP အမည္ျဖင့္ ပါတီအသစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“ ဒီလကုန္ေတာ့ မွတ္ပံုတင္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္လို႔ေတာ့ စဥ္းစားထားတာေပါ့။ ပထမက ဒီလအလယ္မွာ လုပ္ဖို႔ေတာ့ဆံုးျဖတ္ထားတာေပါ့။ ပါတီတစ္ခုက အင္တင္တင္ျဖစ္ေနတယ္။ အဲ႔ဒါေၾကာင့္ နည္းနည္း ေနာက္ဆုတ္ဆုတ္သြားတာ။ ေစာင့္ရင္းနဲ႕ၾကာသြားတာေပါ့” ဟု ဦးေဖာင္ယူးဘရန္လီကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္း စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ ( Kachin State Party ) ၏ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (ယာယီ) ကုိဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီတြင္ လက္ရွိ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP)၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ပါတီ (KNC) ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္းလံုးညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (UDPKS) တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

လက္ရွိတြင္ ကခ်င္ပါတီ ၁ ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ေယာက္ႏွင့္ ပါတီျပင္ပမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ေယာက္အပါ အ၀င္ စုစုေပါင္း (၂၅)ဦးျဖင့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ(ယာယီ) ကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ပါတီ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး ဆပ္ေကာ္မတီကုိလည္း ဖြဲ႔စည္းၿပီးေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔အျပင္လိုအပ္ေနေသးေသာ ေနာက္ထပ္ေကာ္မတီ မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဖာင္ယူးဘရန္လီ ကေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ၏ အလံကုိ “အနီ-အျဖဴ-မုိးျပာေပၚတြင္ အစိမ္းေရာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္”ပံုျဖင့္ သေဘာ တူညီထားၾကၿပီး အျခား ကခ်င္ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းလိုပါကလည္း လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

ကခ်င္လူထုတုိက္တြန္းမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ (Kachin State Party) ဟူေသာ နာမည္ႏွင့္ ၄င္း၏ အလံ၊ တံဆိပ္ အားလံုးကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ Kachin State Party (KSP) ကိုတရား၀င္မွတ္ပံုတင္ၿပီး တရား၀င္ပါတီျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ေလးပါတီကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ပါတီမ်ား သေဘာတူထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။