မဇၩိမမီဒီယာႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ Prasar Bharati ႐ုပ္သံလုိင္းတုိ႔ အက်ဳိးတူးပူးေပါင္း

.

မဇၩိမမီဒီယာဂ႐ုႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Prasar Bharati တုိ႔ၾကား အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကုိ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီ၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

“Prasar Bharati နဲ႔အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာဟာ၊ စတင္ထုတ္လႊင့္ကာစ မဇၩိမရုပ္သံလိုင္းအေနနဲ႔ အရည္ အေသြးျမင့္ အစီအစဥ္ေတြထုတ္လႊင့္ႏုိင္ေရးမွာ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္။ ဒီအက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွႈဟာ အိႏၵိယနဲ႔ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွႈေတြကုိလည္း ပုိမိုခုိင္မာ အားေကာင္း ေစလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု မဇၩိမအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မွႈ ဒါရုိက္တာ ဦးစုိးျမင့္က ေျပာသည္။

သေဘာတူညီခ်က္အရ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဇၩိမႏွင့္ Prasar Bharati တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ကာ၊ ယဥ္ေက်းမွႈ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ပညာေရး၊ သိပၸံ၊ သတင္း၊ အားကစားတို႔ အပါအဝင္ႏွစ္ဘက္လံုးမွ အျပန္အလွန္ စိတ္ဝင္စားၾကသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပရိုဂရမ္မ်ားကုိ အျပန္အလွန္မွ်ေဝၾကမည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အခမဲ့ ႐ုပ္သံလုိင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စတင္ တည္ေထာင္ ထုတ္လႊင့္လာႏုိင္ခဲ့ေသာ မဇၩိမသတင္းဌာနသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ မဇၩိမမီဒီယာဂရုသည္ ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္၊ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ လူမွႈမီဒီယာသတင္းဝန္ေဆာင္မွႈမ်ားကုိ ေပးလ်က္ရွိျပီး ပရိသတ္ သန္း၂၀ေက်ာ္ရွိေသာ မာလ္တီမီဒီယာ သတင္းဌာနၾကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ မဇၩိမမီဒီယာသည္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေန႔စဥ္သတင္းစာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ အပတ္စဥ္မဂၢဇင္းတို႔ကုိ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိကာ၊ ျမန္မာဘာသာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (www.mizzimaburmese.com) ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (www.mizzima.com) တို႔ကုိလည္း လႊင့္တင္ထားသည္။