ရခိုင္ကိစၥ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ျမန္မာအစုိးရကို စင္ကာပူတိုက္တြန္း

.

ၾသဂုတ္ ၂၂ ။           ။ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ကေန ၂၂ ရက္အထိ ေလးရက္တာ ခရီးေရာက္ရွိေနလ်က္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ယမန္ေန႔ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က စင္ကာပူႏိုင္ငံသမၼတ ဟာလီမာ ယာေကာ့ဘ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီ႐ွန္လံုး တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုၾကစဥ္ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း စင္ကာပူ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြထဲမွာေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ စီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရခုိင္ ကိစၥ အေျခအေနတို႔န႔ဲ ပတ္သက္လို႔ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရခိုင္ ကိစၥမွာ ထိခိုက္ခံ အသုိင္းအ၀ိုင္း အားလံုးကို လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီေတြ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို မူလေနရပ္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရး ကိစၥတို႔နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔နဲ႔ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ေရရွည္ ေျဖရွင္းခ်က္နည္းလမ္းတစ္ခု ျမန္မာအစုိးရဘက္က ေဖာ္ေဆာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကိစၥနဲ႔ စပ္လ်င္းလို႔လည္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ တုိးျမင့္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနအေပၚ ႏိုင္နင္းစြာ ထိန္းသိမ္းစီမံႏိုင္ေရးအတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕အတြင္းမွာလည္း ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လုိအပ္ေၾကာင္း စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသြားပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ စင္ကာပူနဲ႔ ျမန္မာတို႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈတို႔ တုိးျမင့္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ စင္ကာပူသမၼတ ဟာလီမာ ယာေကာ့ဘ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ အသံုးခ်ေရး၊ လူငယ္ေတြကို ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းေတြ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး ကိစၥရပ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။