အယ္ဆာေဗဒိုက ထိုင္၀မ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔ သံတမန္ ထူေထာင္

.

ဆန္ဆာေဗဒို၊ ၾသဂုတ္ ၂၁ ။          ။ အယ္ဆာေဗဒိုသမၼတက ထုိင္၀မ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

“အယ္ဆာေဗဒိုနဲ႔ ထိုင္၀မ္ၾကားက ယေန႔အထိ ရွိေနဆဲ အမည္ခံသံတမန္ဆက္ဆံေရးကို ျဖတ္ေတာက္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္းကို ေၾကညာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္နဲ႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။”လို႔ သမၼတ ဆာေဗဒိုဆန္ခ်က္ဇ္က ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္မွာ ေၾကညာသြားပါတယ္။

ဗဟိုအေမရိကတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ အယ္ဆာေဗဒိုႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္က သူပုန္ျပည္နယ္လို႔ သတ္မွတ္တဲ့ ထုိင္၀မ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လက စၿပီး ထူေထာင္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာ၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ပညာေရးေတြမွာ အဓိက မိတ္ဖက္္ႏိုင္ငံေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

“တ႐ုတ္ တစ္ႏိုင္ငံတည္း တည္ရွိၿပီး ထုိင္၀မ္ဟာ တ႐ုတ္ရဲ႕ ပိုင္နက္ေျမ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံထားၾကတဲ့ အျခား ႏိုင္ငံ ၁၇၇ ႏိုင္ငံမွာ အယ္ဆာေဗဒို ပါ၀င္လိုက္တာပါ။”လို႔ သမၼတ ဆန္ခ်က္ဇ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။